Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

MUU TIEDOTE 27.11.2018

Pöyryn ja Oamkin yhteistyö vie opiskelijat pohjatutkimusten pariin ja tutustuttaa suunnittelijan arkeen

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsevät tutustumaan kairausmenetelmiin ja pussittamaan omin käsin maanäytteitä analysoitavakseen, kun Pöyryn asiantuntijat esittelevät heille kenttätyötä Pöyryn pohjatutkimustyömailla Oulussa. Pöyryläiset käyvät myös säännöllisesti pitämässä oppitunteja käytännön suunnittelutyöstä.

Syksystä 2017 lähtien Oulun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan käytännön pohjatutkimustyöhön osana Basics of Geotechnics -kurssia. Työmaavierailulla Pöyryn asiantuntijat näyttävät, miten pohjatutkimuksia tehdään paino- ja heijarikairausmenetelmillä.

Opiskelijat pääsevät samalla ottamaan maanäytteitä, joita he analysoivat myöhemmin koulun omassa laboratoriossa. He saavat käyttöönsä myös Pöyryn tuottamat tutkimusleikkaukset ja kairausdiagrammit oppimisen tueksi.

”Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat siihen, mitä pohjatutkimusten teko konkreettisesti on. Teemme tästä työmaavierailusta toistuvan tavan, jo lähiviikkoina on tulossa seuraava ryhmä tutustumaan tutkimuksiin”, kertoo Heikki Hekkala, Pöyryn ympäristötekniikan osastopäällikkö.

Opetusyhteistyö valaisee opiskelijoille suunnittelijan arkea

”Yritysyhteistyö Pöyryn kanssa tukee loistavalla tavalla opetustyötämme. Työmaavierailujen aikana opiskelijat näkevät konkreettisesti omin silmin miten esimerkiksi kairauksia tehdään.  Asiantuntijavierailujen yhteydessä saamme koulussa tutustua uusiin rakennuskohteisiin syvällisemmin ja samalla opiskelijat saavat arvokasta uusinta tietoa käytännön työelämästä ja työelämän odotuksista heille. Viime viikon vierailevat luennoitsijat painottivat juuri samoja asioita kuin mitä olen itsekin korostanut. Uskoisin tämän motivoivan opiskelijoita, kun he saavat koulun ulkopuoleltakin vahvistusta opiskelevansa oikeita asioita”, kertoo OAMKin lehtori Vesa Kallio.

Pöyryn asiantuntijat vierailevat säännöllisesti OAMKissa luennoimassa eri aiheista, viimeisimpänä pohjarakentamisen suunnittelutyöstä. Hekkala kertoo, että Pöyryllä on jatkuvasti tarvetta rakennustekniikan uusille osaajille.

”Opetusyhteistyön kautta opiskelijoille syntyy parempi mielikuva siitä, mitä suunnittelija käytännössä tekee, ja samalla pääsemme kertomaan, että meillä Pöyryllä tehdään kiinnostavia asioita”, Hekkala kertoo.

Pöyryllä työskentelevät OAMKin opiskelijat Matti Simonen ja Arttu Puhakka pitävät yritysyhteistyötä erittäin tärkeänä osana opintoja.

”Vierailijaluennot antavat opiskelijoille todella arvokasta tietoa. Opiskelijalla on toki jonkinlainen mielikuva suunnittelijan työstä, mutta todellisuus voi olla siitä hyvinkin kaukana. Minua yllätti asioiden paljous – miten laajasti suunnittelijan on oltava perillä eri asioista, ja miten tiivistä yhteistyötä hyvä suunnittelutyö vaatii”, Simonen kertoo.

”Opiskelija saa Pöyryn ja Oamkin välisestä yhteistyöstä konkreettista tietoa suunnittelutyöstä ja pääsee tutustumaan todellisiin suunnitelmiin ja piirustuksiin. Näin opiskeltavia asioita on helpompi hahmottaa työn näkökulmasta. Täällä Pöyryllä on hyvä ilmapiiri, ja työntekijöitä arvostetaan. Apua saa helposti eikä minun oleteta osaavan heti kaikkea”, Puhakka sanoo.

Korkeakouluyhteistyö Pöyryllä

Pöyry tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea. Haluamme olla aktiivisesti mukana tukemassa koulutusta ja kehittämässä suomalaisen korkeakoulutuksen laatua. Yhteistyömme korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa näkyy käytännön tekoina, esimerkiksi työelämälähtöisten kurssien, koulutusohjelmien kehittämisen, tutkimusohjelmien, opetusyhteistyön, harjoittelija- ja opinnäytetyöpaikkojen ja opiskelijavierailuiden muodossa. http://www.poyry.fi/opiskelijoille

Viimeisimmät uutiset oppilaitosyhteistyöstä: