Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

LEHDISTÖTIEDOTE 9.11.2012

Pöyry valvomaan Xayaburin vesivoimalaitoksen rakentamista Laosin hallituksen konsulttina

Pöyry valvomaan Xayaburin vesivoimalaitoksen rakentamista Laosin hallituksen konsulttina

PÖYRY Oyj          Lehdistötiedote 9.11.2012

Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmä on saanut toimeksiannon teknisistä konsultointipalveluista Xayaburin vesivoimalaitosprojektiin Laosiin. Pöyry toimii projektissa Laosin hallituksen konsulttina ja tukee Laosin hallitusta sekä projektin omistajaa, Xayaburi Power Company Limited'ia, valvomalla suunnitelmien toteutumista ja laitoksen rakentamista kahdeksan vuotta kestävän toteutusprojektin aikana. Osapuolet ovat sopineet, ettei toimeksiannon arvoa julkisteta. Projekti kirjataan Pöyryn neljännen vuosineljänneksen 2012 tilauskantaan.

Laitos on uusinta tekniikkaa hyödyntävä jokivoimalaitos, jossa ei tarvita laajaa patoallasta. Teholtaan 1 285 MW laitoksessa sähkö tuotetaan kahdeksalla Kaplan turbiinilla. Mahdollisten kielteisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten minimoimiseksi laitokseen on suunniteltu useita kalaportaita ja kalojen kulkuväyliä, kalojen liikkumisen mahdollistavat turbiinit, alatason juoksuportit sedimentin huuhtelemiseen ja sulut laivaliikennettä varten. Laitoksen energiantuotanto riittää puhtaan sähkön toimittamiseen noin miljoonalle ihmiselle Laosissa ja kolmelle miljoonalle ihmiselle Thaimaassa.

Vuonna 2011 Pöyry toimi Laosin hallituksen teknisenä konsulttina ja laati teknisen vertailun Xayaburin vesivoimalaitosprojektin alkuperäisen suunnitelman ja Mekongin jokikomission suositusten välillä. Tässä teknisessä vertailussa Pöyry teki useita yksityiskohtaisia suosituksia, joilla suunnitelmiin lisättiin ympäristöä säästäviä elementtejä. Suositukset sisältävät mm. täydentäviä ympäristöselvityksiä, uusia kalaportaita ja muita toimenpiteitä kalojen liikkumisen parantamiseksi, sekä muutoksia teknisiin suunnitelmiin sedimentin ja ravinteiden läpikulun parantamiseksi. Tämän jälkeen Pöyry on toiminut hankkeen valmistelussa Laosin hallituksen konsulttina varmistaakseen että tehdyt suositukset otetaan huomioon projektissa. Laosin hallitus ja Xayaburi Power Company Limited ovat vahvistaneet, että Pöyryn tekemät suositukset otetaan huomioon projektin suunnittelussa.

Ari Asikainen, johtaja, Energia-liiketoimintaryhmä:
"Suuret infrastruktuuriprojektit, kuten vesivoimalaitokset, nostavat esiin monenlaisia kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä sidosryhmien keskuudessa. Kuitenkin, esimerkiksi Xayaburin vesivoimalaitos auttaa tuottamaan hiilidioksiditonta uusiutuvaa energiaa noin neljälle miljoonalle ihmiselle Kaakkois-Aasiassa. Jokivoimalaitoksen käyttöikä voi olla jopa 100 vuotta ja tänä aikana se tuottaa edullista ja puhdasta uusiutuvaa energiaa Laosiin ja Thaimaahan ja korvaa samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa sähkön saatavuuden luotettavuutta ja auttaa Laosia nostamaan elintasoaan pois vähiten kehittyneiden kansakuntien joukosta. Tällä toimeksiannolla Pöyry on sitoutunut valvomaan vesivoimalaitoksen rakentamista Mekongin jokikomission ohjeiden mukaisesti, mukaanlukien esitetyt tekniset parannukset sekä lisäselvitykset. Uskon, että tehtyämme ensin projektin teknisen vertailun ja valvomalla nyt projektin toteutusta, pääsemme aktiivisesti myötävaikuttamaan Mekongjoen alajuoksun ensimmäisen vesivoimalaitoksen huolelliseen toteutukseen.

Lisämateriaalia projektista on saatavilla Pöyryn internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/news-events/news/support-materials.

PÖYRY Oyj

Lisätietoja:

Ari Asikainen, johtaja, Energia-liiketoimintaryhmä
Petteri Härkki, johtaja, Asia Pacific and Middle East, Energia-liiketoimintaryhmä, Thaimaa  
Yhteydenotot: Janne A. Saarinen, viestintäjohtaja, Pöyry
Puh. +358 10 33 26000

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Innovatiivisuus, laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavaa strategista neuvonantoa, suunnittelua, projektin toteutusta ja toiminnan tukea. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, metsäteollisuus-, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on palveluksessaan noin 7 000 asiantuntijaa, ja laaja paikallistoimistoverkosto. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
Tärkeimmät mediat
www.poyry.com