Pöyry Stars -harjoittelijat kehittävät ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

MUU TIEDOTE 30.9.2019

Pöyry Stars -harjoittelijat kehittävät ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen

Kehityshankkeessa haetaan ratkaisua, joka noudattaa mahdollisimman hyvin kiertotalouden periaatteita. Monialainen tiimi oppii toisiltaan uusia näkökulmia.


Miia Nevander ja Sanna-Liisa Järvelä tutustuivat Fortumin kiertotalouskylän muovijalostamoon.

Kierrätyskartongin kysyntä kasvaa, ja ÅF Pöyryllä on käynnissä kehityshanke, jossa etsitään uusia ratkaisuja kierrätyskartongin valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on vähentää ja lopulta lopettaa kartongin valmistuksessa yli jäävän materiaalin päätyminen kaatopaikalle tai polttolaitokseen. Kiertotalouden periaatteita pyritään noudattamaan mahdollisimman hyvin.

Projektiin haluttiin mukaan opiskelijoita eri aloilta. Pöyry Stars -ohjelmasta kehityshankkeessa ovat olleet mukana energiatekniikkaa opiskeleva Miia Nevander, kemiantekniikkaa opiskelevat Sanna-Liisa Järvelä ja Lassi Laumola sekä ympäristötekniikkaa opiskeleva Maiju Lahtinen. Monialainen projektiryhmä opettaa tekijöitään, kun eri taustat tukevat toisiaan.

”Koska meillä ei opiskelijoina ole vielä käytännön kokemusta siitä, mikä todellisuudessa toimii ja kuinka hyvin, meillä ei ollut myöskään ennakko-oletuksia parhaasta ratkaisusta. Näin kykenemme pohtimaan ratkaisuja avoimin mielin ja toisiltamme koko ajan oppien”, Järvelä sanoo.

”On ollut todella mielenkiintoinen hanke, vaikka ala oli itselleni etukäteen vieras. Saimme kehitystyöhön vapaat kädet. Aluksi perehdyimme valmistusprosessiin, ja sitten aloimme selvittää mitä vaihtoehtoja sivuvirtojen hyödyntämiseen voisi olla. Nyt olemme keksineet useampia ratkaisuja, ja tällä hetkellä vertailemme niitä”, Nevander kertoo.

Vierailut biokaasulaitokselle ja muovinjalostamolle toivat vastauksia kysymyksiin

Osana kehityshanketta projektitiimi teki vierailun Riihimäelle Gasumin biokaasulaitokselle ja Fortumin muovinjalostamolle. Vierailulla opiskelijat pääsivät tutustumaan laitosten prosesseihin ja kysymään tarkentavia kysymyksiä.

”Vierailu oli oikein hyödyllinen, pääsimme testaamaan ideoitamme ja opimme paljon uutta”, Nevander sanoo.

Pöyry Stars -ohjelma saa kiitosta

Nevanderin ja Järvelän mielestä Pöyry Stars -ohjelma on ollut erittäin hyvä.

”Tosi hyvä ohjelma, olen saanut monipuolisia työtehtäviä ja oppinut laajasti eri aiheista. Työt tukevat opintoja ja opinnot töitä. Samalla on mahtavaa, kun pääsee tutustumaan muihin Staroihin eri puolilta Suomea ja jakamaan kokemuksia”, Nevander sanoo.

”Olen saanut paljon oivalluksia, miten opintojen eri aihealueet liittyvät toisiinsa. Täällä pääsee todella oppimaan ongelmanratkaisua ja huomaa selviävänsä tehtävistä, joista ei aluksi tiedä juuri mitään”, Järvelä kertoo.

Seuraava haku Pöyry Stars -ohjelmaan aukeaa 1.11.2019. Lue lisää ohjelmasta täällä: https://www.poyry.fi/ura-poyrylla/poyry-opiskelijoille/poyry-stars