Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

MAAPERÄ / 3.12.2018

Työpajojen avulla kohti kestävämpää pilaantuneen maan kunnostusta

Pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostus on Suomessa melko pienen ihmisjoukon käsissä. Vaikka pilaantuneen maan kunnostuksessa syntyvät massat ovat valtavia, vuosittain satoja tuhansia tonneja, niitä liikuttaa pienehkö joukko kunnostusten tilaajia, viranomaisia, urakoitsijoita, konsultteja ja laboratorioita. Pienistä piireistä on myös hyötyä: on verrattain helppoa kerätä yhteen kattava joukko eri sidosryhmien edustajia, jolloin yhteisistä asioista voidaan keskustella niin, että kaikkien osapuolten näkemykset pääsevät esille.

Kesällä 2018 Pöyry toteutti pilaantuneen maan kunnostuksen työpajasarjan, jonka järjestivät yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Pilaantuneiden maiden kokeiluhanke ja Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU ry. Työpajoissa eri sidosryhmät kokoontuivat yhteisen pöydän ääreen ideoimaan PIMAPO-alan (pilaantunut maa ja pohjavesi) kompastuskiviä ja parempaa visiota huomisesta. Työpajojen hedelmänä syntyi white paper -julkaisu, jonka myötä Pirkanmaan ELY-keskus raportoi toimenpide-ehdotuksia Ympäristöministeriölle ja kansalliselle pilaantuneen maan tutkimuksen ja kunnostuksen toimijaverkostolle. Lisäksi aiheesta julkaistiin artikkeli Ympäristö ja Terveys-lehdessä (7/2018).

Konkreettisia kehitysehdotuksia PIMA-kunnostukseen

Työpajoissa nousi esiin yhteensä 24 kehityskohdetta ja ne keskittyivät neljään pääteemaan:

  • Kestävä riskienhallinta ja kunnostaminen
  • Käsitteellinen malli ja riskienhallinta
  • In situ ja on-site -kunnostusten tilaaminen
  • Datan hallinta

Osa työpajatyöskentelyn avulla ideoiduista toimenpiteistä vaatii lisää yhteisiä ponnistuksia. Standardoidut dokumenttimallit ja tarjousasiakirjat, tiedon jakamisen sovellukset ja menettelyjen yhtenäistäminen koulutuksen avulla ovat tärkeässä asemassa PIMAPO-toimijoiden työn sujuvoittamisessa. Näiden parannusten toteutumiseen tarvitaan taloudellista tukea valtion tasolta, eikä mikään toimija tai sidosryhmä voi niitä yksinään edistää.

On kuitenkin monia asioita, joihin voimme vaikuttaa jo tänään. Työpajoissa todettiin, että tehokkaampi kokemusten ja tiedon jakaminen onnistuneista ja epäonnistuneista innovatiivisista projekteista hyödyttäisi kaikkia alan toimijoita. Tiedon jakaminen myös yksittäisen projektin sisällä edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa, sillä yhteisymmärrys ja kaikkien osapuolien sitoutuneisuus uusiin, innovatiivisiin työtapoihin tai menetelmiin takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Työpajojen kautta kaikkien ääni kuuluviin

Työpajatyöskentely on hyvä keino saavuttaa yhteisymmärrystä monenlaisissa projekteissa, jotka vaativat usean osapuolen yhteistä näkemystä. Työtapa soveltuu esimerkiksi monimutkaisiin pilaantuneen maan in situ -kunnostusten hankintatilanteisiin, YVA-hankkeisiin liittyviin kuulemistilanteisiin, uusien toimintatapojen kehittämishankkeisiin ja suurten kunnostushankkeiden tavoitteenasetteluun.

Työpajat antavat jokaiselle osallistujapuolelle mahdollisuuden saada äänensä tasapuolisesti kuuluviin. Kun säännöistä on yhteisesti sovittu, se myös sitouttaa kaikki osapuolet määriteltyihin tavoitteisiin. Työpajatyöskentelyä kannattaa harkita osana monenlaisia hankkeita, joissa tarvitaan konsensus ristiriitaisten toiveiden ja tavoitteiden viidakossa. Jotta voisimme palvella asiakkaitamme monipuolisemmin, me olemme ottaneet sen työkaluksi erilaisiin hankkeisiin.

Ympäristö ja Terveys -lehden artikkeli

Yhteystiedot

Aura Nousiainen
Ympäristöasiantuntija

Liity postituslistalle

Haluatko kuulla lisää ympäristöaiheisia uutisia meiltä? Täytä yhteystietosi, niin kerromme sinulle sähköpostitse mm. alan ilmiöistä, uusimmista hankkeista, Pöyryn palveluista sekä tapahtumista joissa olemme mukana. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa ja muokata tilausasetuksiasi.
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Yritys / Organisaatio