Tuulivoimarakentaminen lisääntyy - miten maankäytön suunnittelussa otetaan ympäristö huomioon? | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

UUSIUTUVA ENERGIA / 1.8.2015

Tuulivoimarakentaminen lisääntyy - miten maankäytön suunnittelussa otetaan ympäristö huomioon?

Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa noudattava tuulivoimarakentaminen on kasvava trendi. Viime vuoden lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, yhteensä 627 megawatin (MW) edestä. Kasvu kiihtyy: uusia tuulivoimahankkeita oli huhtikuun 2015 puoliväliin mennessä julkistettu jo lähes 300, eli yli 11 000 MW. Monet näistä ovat etenemässä suunnitteluvaiheesta luvitus- ja toteutusvaiheisiin.

Pöyry mukana koko elinkaaressa

Tuulivoimarakentaminen nojaa maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävän asetuksen kaava- ja lupajärjestelmään. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen onkin edellyttänyt uusien maakuntakaavojen ja kuntatason kaavojen laatimista.

Pöyry on mukana tuulivoimahankkeiden koko elinkaaressa aina suunnittelusta toteutukseen. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien ja kaavoitusmenettelyjen osana olemme laatineet erilaisia ympäristöselvityksiä varmistamaan, että  uusia tuulivoimaloita suunniteltaessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet sekä kuntalaisten elinympäristö.

Piiparinmäen-Murtomäen tuulivoimahanke

Yksi Suomen merkittävimpiä valmisteltavia tuulivoimahankkeita on Metsähallitus Laatumaan Pyhännälle, Kajaaniin ja Vieremälle suunnittelema Piiparinmäen–Murtomäen hanke.

Pöyryn laatimassa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin hankkeen laajimman – 125 voimalaa kattavan – vaihtoehdon vaikutuksia. Työssä selvitettiin alueen nykytila ja arvioitiin hankkeen vaikutuksia mm. kasvillisuuteen, eläimistöön, muinaisjäännöksiin, ihmisiin ja maisemaan. YVA korosti varhaista osallistamista eri osapuolten välisen luottamuksen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi.

Huomio ympäristöön

Alueen suuri koko ja syrjäisyys ovat asettaneet hankkeelle omat haasteensa. Metsähallitus Laatumaan ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi näkee konsultin roolin hankkeen onnistumisen kannalta merkittävänä:

Tervaniemen mukaan huolellisesti tehtyjen ympäristöselvitysten avulla on löydetty lukuisia asukkaiden ja luonnon kannalta arvokkaita alueita: ”Jättämällä nämä alueet suunnittelun ulkopuolelle on haittoja kyetty vähentämään merkittävästi niin alueen käyttäjien kuin luonnonarvojenkin näkökulmasta. Tämä on tarkoittanut hankkeen supistumista alkuperäisestä suunnitelmasta kolmasosalla, mikä kuvastaa Metsähallituksen vastuullista otetta hankkeen suunnittelussa.”

Hankkeen kaavoitustyö on käynnistetty YVA:n rinnalla.  Ympäristöselvitysten perusteella kaavoituksessa hankealue on jaettu kahteen osaan, joilla on etäisyyttä toisiinsa noin 10 kilometriä. Koko hankkeen nimeksi on muutettu Piiparinmäen–Murtomäen tuulipuistohanke.