Teollisuudessa energiansäästö kannattaa - mutta miten edetä siinä? | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

ENERGIATEHOKKUUS TEOLLISUUDESSA / 28.7.2016

Teollisuudessa energiansäästö kannattaa - mutta miten edetä siinä?

Ilmastonmuutos valikoitui vuoden 2016 Talousfoorumissa maailmantaloutta vakavimmin uhkaavaksi ilmiöksi. Ilmiön torjuminen vaatii uutta energiatehokkuusajattelua niin kansallisella tasolla kuin yritysmaailmassa. Raskaan teollisuuden säästöpotentiaali on vieläkin suuri – innovatiiviset suunnitteluratkaisut ja hyvä jälkihoito voivat tuoda yrityksille merkittäviä säästöjä.

Euroopan Unioni on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen parantaa energiantehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen taustalla on etenkin hiilidioksidipäästöjen ja sitä myötä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin ei tapahdu riittävän nopeasti – kulutusta on myös hillittävä.

EU:n energiatehokkuusdirektiivi (EED) asettaa määräyksiä teollisuuden lisäksi muun muassa energiayhtiöille, julkisen sektorin toimijoille sekä rakennusten energiatehokkuudelle. Suuryritysten on myös suoritettava neljän vuoden välein energiakatselmuksia.

Hyvä uutinen on, että yrityksille energiankulutuksen hillintään on olemassa useita eri keinoja. Teknologiakehitys alalla on nopeaa ja investoinnit sen ansiosta kohtuullisia.

Energianhallintaohjelmalla säästökohteet selville

On todennäköistä, että teollisella ja kaupallisella alalla siirrytään yhä yleisemmin käyttämään energianhallintajärjestelmiä (EMS). Energianhallintajärjestelmä antaa syvällistä tietoa, mitkä yrityksen toiminnot ovat pahimpia energiasyöppöjä ja mistä pystyisi nipistämään.

EMS:n avulla suuryritykset välttyvät myös säännöllisiltä, EED-direktiiviin perustuvan lain mukaisilta energiakatselmuksilta.

Energianhallintajärjestelmässä määritellään energiankulutuksen lähtötaso ja asiaankuuluvat mittarit, eli parannetaan tietoisuutta yrityksen energiankulutuksesta, eli luodaan puitteen energiankäytön tehostamiselle. Energiakatselmuksessa selvitetään säästömahdollisuudet suorempaa reittiä kohdentumalla suoraan prosesseihin ja työskentelytapoihin. Seuraavaksi punnitaan, minkälaisia energiatehokkuuskeinoja organisaatiolla on jo käytössä. Teknologiakehitys esimerkiksi lämpöpumppujen, uusiutuvien energialähteiden ja lämmön talteenoton suhteen on viime vuosina kasvanut. Tehokkuuden kasvu yhdistettynä kohtuullisempaan investointiin lyhentää takaisinmaksuaikaa.

Myös energiaomavaraisuus ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö on lisääntynyt, ja esimerkiksi ylijäämäenergian myyminen lämpönä tai sähkönä voisi tuoda yritykselle lisätuottoja.

Tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa rakennetaan resurssitehokkuuden avulla, jonka kulmakivenä on energiankulutuksen hillintä. Asiantuntevan energiatehokkuussuunnittelun avulla vältyt säädösviidakon sudenkuopilta ja säästät energian lisäksi silkkaa rahaa.

Yhteystiedot

Mikko Kuusisto
Päällikkö, teollisuuden energiatehokkuus