Pastaläjitys - ekologinen menetelmä vähentää kaivosten vesiriskejä | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

KAIVOSTEOLLISUUS / 23.11.2015

Pastaläjitys - ekologinen menetelmä vähentää kaivosten vesiriskejä

Kaivostoiminnan ympäristöeettisiä näkökulmia on mahdollista pohtia myös taloudellisuuden ja tehokkuuden kautta. Uskomme Pöyryllä niin sanottuun pastaläjitysmenetelmään, joka tarjoaa totuttua tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä menetelmiä rikastushiekkojen ja muiden kaivostoiminnassa syntyvien sakkojen läjitykseen.

Perinteisessä läjityksessä kaivosten prosessisakat tai rikastushiekat siirretään vesilietteenä läjitysalueille. Prosessi vaatii isoja panostuksia patorakenteisiin ja vedenkierrätykseen.

”Pastaläjityksessä pato- ja pengerrakenteet ovat kevyempiä, koska läjitysalueella ei varastoida vettä. Menetelmä myös vähentää vedenkierrätystarvetta ja pienempien pinta-alatarpeiden kautta vaikuttaa kaivoksen vesitaseeseen pienentävästi”, osastopäällikkö Kirsi Haanpää Pöyryltä valaisee.

Myös pohjarakenteiden vaatimukset voivat tapauskohtaisesti olla lievempiä, sillä maaperään suotaantuvan veden määrä on huomattavasti pienempi kuin vesiallasläjityksessä. Tätä kautta myös haitta-aineiden kulkeutuminen maaperään on tavanomaisia menetelmiä vähäisempää. Näistä syistä pastaläjitystä pidetään ympäristöturvallisuutta lisäävänä toimintana.

Pastaläjitys – minkälaisesta menetelmästä on kysymys?

Pastaläjityksessä prosessisakkojen läjitys tai rikastushiekkojen läjitys hoidetaan niin, että hiekka saatetaan korkeaan kiintoainepitoisuuteen, ja siitä erotetaan vesi. Lopputuloksena ei synny vetistä lietettä mutta toisaalta ei kuivaa kakkuakaan (”dry cake”). Yleensä pastan kiintoainepitoisuutena pidetään vähintään 70:tä prosenttia, kun perinteisessä läjityksessä pitoisuudet vaihtelevat yleensä 20­­–30 prosentin välillä.

Pastaläjitys on alkuinvestointina tavanomaista läjitystä kalliimpi sen vaatimien sakeutin- ja pumppuinvestointienhankinnan kautta. Säästöjä syntyy kuitenkin esimerkiksi vähentyneen vedenkierrätystarpeen ja läjitysalueen pinta-alan tehokkaamman käytön ansiosta.

Pastasakeutusta käytetään Suomessakin kaivoksilla, joissa tehdään maanalaista louhintaa ja kaivostäyttöä. Menetelmä ei siis ole tuntematon. Pastan pumppaus on korkean kiintoainespitoisuuden vuoksi haastavaa ja vaatii usein mäntäpumppujen käyttöä.

Pöyry auttaa sinua

  • Läjitysalueiden rakenteiden huolellisessa ja tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa
  • Sakeuttimien, pumppujen ja pumppauslinjojen mitoituksen ja oikean käytön kartoituksessa
  • Projektikokonaisuuden ammattimaisessa ja tehokkaassa läpiviennissä
  • Tarvittavat ympäristölupaprosessit

Yhteystiedot

Jouni Honkala
Johtaja, kaivos- ja metalliteollisuus