Kemikaalilainsäädännön muuttuminen edellyttää teollisuudelta toimia | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

TEOLLISUUDEN TURVALLISUUSAUDITOINNIT / 24.8.2015

Kemikaalilainsäädännön muuttuminen edellyttää teollisuudelta toimia

Kemikaalilainsäädännön uudistumisen myötä viranomaiset edellyttävät toimenpiteitä kemianteollisuuden toimijoilta. Toimenpiteitä vaaditaan kaikilta toiminnanharjoittajilta, jotka harjoittavat vaarallisten kemikaalien varastointia tai käsittelyä.

Mitä muuttuneet vaatimukset tarkoittavat teollisuuden toiminnassa

Uudistuneen kemikaalilainsäädännön vaatimukset voidaan jaotella kahteen pääkohtaan.

Kemikaalien luokitukset, merkinnät ja pakkaaminen pitää olla jatkossa EU:n CLP-asetuksen mukaisia. CLP-asetuksen myötä vaarallisilla kemikaaleilla on aiempaa enemmän vaaraluokkia ja kategorioita. Luokitus vaikuttaa mm. toiminnan laajuuden ja lisävelvoitteiden määräytymiseen.   Kemikaaliturvallisuuslain muutos (358/2015) sekä kemikaalien käsittelyn turvallisuutta koskevat uudet asetukset (685/2015 ja 686/2015) tulivat voimaan 1.6.2015.

Toiminnanharjoittajan tulee selvittää asetuksessa säädettyjen vaatimusten toteutuminen tuotantolaitoksellaan sekä laatia suunnitelma toteutusaikatauluineen toimenpiteistä tai tavoista vaatimusten toteuttamiseksi tai vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi muilla keinoin 1.1.2016 mennessä. Vaatimukset löytyvät valtioneuvoston asetuksesta 856/2012 sekä sen muutoksesta 686/2015.

Laitoshankkeiden ja konsultaatioselvitysten yhteydessä toimimme tiiviissä yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Tämän vuoksi meillä on vankka tietämys vallitsevasta kemikaalilainsäädännöstä ja sen velvoitteista. Lisäksi olemme laatineet useita kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin lupa-asioihin liittyviä selvityksiä.

Autamme selvittämään, mitä muuttuneet vaatimukset tarkoittavat teollisuuden toiminnassa ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan. Lisäksi voimme osallistua CLP-asetuksen mukaiseen selvitykseen kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Pöyryn tekemän turvallisuusauditoinnin avulla selviää sekä kemikaalien varastoinnista ja käytöstä aiheutuvat vaarat tuotantolaitoksella että suunnitelma toimenpiteistä ja tavoista vaatimusten toteuttamiseksi. 

Pyydä asiantuntijamme apua ja voimme miettiä yhdessä oikean toimintamallin yrityksesi tarpeisiin!

Lue lisää oheisista esitteistä

Yhteystiedot

Tuukka Sormunen
Johtaja, kemianteollisuus ja biojalostus Pohjois-Eurooppa