Blogi: Tuulivoimalla tuhannen taalan paikka | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

UUSIUTUVA ENERGIA / 3.2.2016

Blogi: Tuulivoimalla tuhannen taalan paikka

Pariisin ilmastosopimus luo valtavasti mahdollisuuksia paremman tulevaisuuden luomiseksi. Kiitelty sopimus osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi riittää tahtoa. Ilmastosopimus luo myös Suomelle oivat puitteet muokata kansallista energian tuotannon tukijärjestelmää suuntaan, joka vie maatamme kohti sopimuksen mukaisia yhteisiä tavoitteita.

Suomi on tunnetusti johtavia maita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Perinteisten vesivoiman ja bioenergian rinnalle on viime vuosina noussut kasvavana myös tuulivoima. Parhaillaan täyteen tuleva nykyinen syöttötariffijärjestelmä on onnistunut erinomaisesti tavoitteessaan käynnistää tuulivoimarakentaminen Suomessa: vuodenvaihteessa tuulivoimakapasiteetti maassamme saavutti 1000 MW:n rajapyykin.

Maamme hallitus linjasi keväällä ohjelmassaan uusiutuvan energian käytön lisäämisestä entisestään sekä kirjasi periaatteen uudesta teknologianeutraalista tukijärjestelmästä. Suunta on oikea, mutta valitettavasti päätökset järjestelmän yksityiskohdista uupuvat yhä. Jopa 10 000 MW:n edestä tuulivoimahankkeita odottaa edetäkseen kipeästi päätöksiä uudesta järjestelmästä. Se on  merkittävä määrä uusiutuvan energian kapasiteettia maassa, jossa suurin osa kansalaisista on tuulivoiman lisärakentamisen kannalla. (Vertailuna mainittakoon, että Olkiluoto 3:en teho on valmistuessaan noin 1600 MW.)

Epävarmuus tukijärjestelmän mallista ja pelisäännöistä hidastaa ja vaikeuttaa investointien tekemistä. Poliittisilla päättäjillä onkin nyt tuhannen taalan paikka luoda tukijärjestelmä, joka mahdollistaa tuulivoima potentiaalimme parhaan hyödyntämisen.

Tarvitsemme erilaisia uusiutuvia energiamuotoja siirryttäessä fossiilisista energialähteistä kestävämpiin ratkaisuihin. Rakentavalla ja monipuolisella julkisella keskustelulla eri energiamuodoista on keskeinen rooli yhteiskunnassamme. Tätä taustaa vasten onkin outoa, että julkisessa keskustelussa tuulivoimaan liitetään lähinnä oletetut haitat kuten melu, verovaroin maksettavat hintatuet ja vääristynyt kilpailu. Tuulivoiman hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat. Keskeisistä mainittakoon tuulivoiman uusiutuvuus, päästöttömyys ja työllistävä vaikutus.

Ei olekaan ihme, että tuulivoimalla on laaja kannattajajoukko Suomessa. Energiateollisuus ry:n tuoreen Suomalaisten Energia-asenteet 2015 -tutkimuksen mukaan 74 prosenttia suomalaisista on tuulivoiman lisärakentamisen kannalla. On vaikea ymmärtää ristiriitaa tämän ja julkisen keskustelun sävyn välillä.

Merkillepantavaa on myös, että suomalaiset vaikuttavat tiedostavammilta ja halukkaammilta edistää ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti kuin poliittiset päättäjät. Suomalaisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa ei anneta riittävästi huomioita sille, että kansalaiset ja erityisesti nuoremman sukupolven edustajat haluavat kasvavassa määrin ottaa enemmän vastuuta omista energiaratkaisuistaan. Puhutaankin ilmiöstä energiakansalaisuus. Kuluttajat ja kotitaloudet eivät koe itseään pelkästään sähkön ja energian kuluttajina, vaan osana koko energiaprosessia, myös energian tuottajina. Esimerkiksi ilma- ja maalämpöpumput ovat lisääntyneet merkittävästi Suomessa.

Kehitys näyttääkin kulkevan kohti enemmän hajautettua energian ja sähkön tuotantoa. Energiakansalaisuuden voimistuminen luo poliitikoille valtavasti mahdollisuuksia. Ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää Pariisin sopimuksen kauaskantoisissa jälkimainingeissa. Samanaikaisesti on tärkeää käydä tasapuolista ja ratkaisuhakuista keskustelua uusiutuvista energiamuodoista osana energian tuotannon kokonaisuutta. Näin meidän on helpompi saavuttaa uusia avauksia, uutta liiketoimintaa ja innovaatioita kestävän energian tuotannon alalla. Tuulivoimalla on tässä kaikessa vahva rooli, nyt ja tulevaisuudessa.

Karoliina Joensuu

>>Tuulivoima