Blogi: Rakentamisen julkiset hankinnat voidaan tehdä ilmasto edellä | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

INFRAHANKKEIDEN PÄÄSTÖT / 16.8.2019

Blogi: Rakentamisen julkiset hankinnat voidaan tehdä ilmasto edellä

Tarjouskilpailun vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia voitaisiin vertailla tarkasti päästölaskennan ja elinkaariarvioinnin avulla. Urakan edetessä päästöjen alituksista saisi bonusta, ylityksistä sanktiota.

Ilmastomuutos on tosiasia. Verrattaessa viidenkymmenen vuoden takaista ilmastoa viidenkymmen vuoden päässä ennusteiden mukaan odotettavissa olevaan ilmastoon, ovat Etelä-Suomen olosuhteet muuttuneet Keski-Euroopan olosuhteiksi ja Pohjois-Suomen olosuhteet Etelä-Suomen olosuhteiksi. Jottei muutosnopeus enää tästä kiihtyisi, ilmakehän hiilidioksidipäästöjä on monin lainsäädännöllisin keinoin pyritty vähentämään. Tämä koskee myös julkisista hankinnoista annettua lakia.

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin, eli pääsääntöisesti hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hankintayksikkö voi lain mukaan kuitenkin asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät perinteisten laadullisten näkökohtien lisäksi esimerkiksi ympäristönäkökohtiin.

Nykymuodossaan laki on ollut voimassa nyt kaksi ja puoli vuotta. Valtaosa edustamani liiketoiminnan volyymistä tulee hankintalain soveltamisalan piiristä. En ole vielä kohdannut yhtään hankintaa, jossa ympäristönäkökohtien huomiointi hankinnan toteutuksessa olisi ollut tarjouksen vertailuperusteena.

Esitän seuraavassa mahdollisen tavan lähteä edistämään rakennusalan ympäristötietoisuutta ja ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa.

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment / LCA) on standardoitu tapa suorittaa rakennushankkeen päästölaskenta ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisten hankintojen vertailuperusteena. Elinkaariarviointi huomioidaan myös useissa eri ympäristövaikutusten arvioinnin sertifioinneissa, joita ovat esimerkiksi infrahankkeiden CEEQUAL, kiinteistöhankkeiden LEED ja BREEAM sekä esimerkiksi satamahankkeiden arviointiin soveltuva GRESB.

Visiona voisi olla, että rakennusurakan toteutuksen päästöt laskettaisiin urakkahinnan lisäksi mukaan vertailuhintaan, jolla tarjouskilpailun voittaja valittaisiin. Urakan aikana toteutuvia päästöjä verrattaisiin tarjouksen mukaisiin päästöihin; alituksista saisi bonusta, ylityksistä sanktiota.

Visiota kohti voisimme edetä esimerkiksi seuraavin ensiaskelin:

Näillä toimenpiteillä saisimme päästölaskennan osaamisen ja ymmärryksen kasvamaan ja leviämään sekä loisimme samalla tehokkaasti perusedellytyksiä sille, että vision mukaiseen toimintaan voitaisiin siirtyä muutaman vuoden kuluttua.

Uskon, että jos ja kun julkinen sektori näyttää suuntaa, myös yksityiset hankkeet seuraavat ja päästöjen huomiointi osana kokonaistaloudellisuuden arviointia on jatkossa Suomen tapa toimia.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin blogissa.

DI Mikko Inkala toimii Pöyryn Infra-liiketoimintayksikön johtajana. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus infra-alasta sekä palveluntuottaja- että tilaajarooleissa. Suurissa infrahankkeissa (erityisesti allianssimallilla toteutetuissa), joista monissa Pöyry on ollut viime vuosina mukana, on pystytty merkittävällä tavalla yhdistämään eri Pöyry-yksiköiden Infrasuunnittelu- ja ympäristökonsultointiosaamista.

Yhteystiedot

Mikko Inkala
Johtaja, infrasuunnittelu

Lisää infoa infra-alalta?

Haluatko kuulla lisää infra-alan uutisia meiltä? Täytä yhteystietosi, niin kerromme sinulle sähköpostitse mm. alan ilmiöistä, uusimmista hankkeista, AFRYn palveluista sekä tapahtumista joissa olemme mukana. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa ja muokata tilausasetuksiasi.
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti