Blogi: Allianssihankkeen viisi sudenkuoppaa | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

ALLIANSSIHANKKEET / 11.6.2019

Blogi: Allianssihankkeen viisi sudenkuoppaa

Allianssimalli on parhaimmillaan erinomainen keino vaativien ja monimutkaisten investointihankkeiden toteuttamiseen. Allianssimallissa tilaaja, suunnittelija ja rakentaja vievät hanketta yhdessä eteenpäin, ja jakavat taloudellisen vastuun riskeineen ja mahdollisuuksineen, mikä kannustaa toimijoita tehokkaaseen yhteistyöhön. Malliin liittyy kuitenkin sudenkuoppia, joita olisi hyvä eliminoida jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

1. Tilaaja – perehdy hankintamalliin, määritä hankkeen tavoitteet ja budjetti

Allianssimalli vaatii melkoisesti ennakkovalmisteluja tilaajalta. Ennen allianssihankkeen tarjouspyyntöjen lähettämistä tilaajan on syytä perehtyä huolellisesti allianssin erityispiirteisiin hankintamallina. Verrattuna muihin hankkeen toteutusmalleihin, allianssin erityispiirre on, että sitä tehdään yhdessä, tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolien kesken. Allianssimalli ei ole helppo tilattava, sillä se vaatii paljon sitoutumista ja resursseja myös tilaajalta. Mikäli tilaaja siis päätyy hankinnan toteuttamiseen allianssimallilla, täytyy hankinta valmistella huolella.

Kuten minkä tahansa hankkeen, myös allianssihankkeen tavoitteet ja budjetti täytyy määritellä tarkasti. Budjetointia ja aikataulua laadittaessa on myös otettava huomioon, että allianssimallissa kehitysvaihe vaatii merkittävästi aikaa ja resursseja. Tilaajan laatima budjetti on myös lähtökohta kehitysvaiheelle ja sen aikana määriteltävälle hankkeen tavoitehinnalle.

 2. Kouluta ja valmenna allianssin ydinhenkilöt

Kaikkien allianssin osapuolten on huolehdittava siitä, että hankkeen ydinhenkilöt ymmärtävät allianssimallin sopimustekniikan ja toimintatavat. Tarvittaessa on järjestettävä koulutusta. Allianssissa yhteistyö eri työkulttuureista tulevien ihmisten kesken on tiivistä, joten myös ryhmätyötaitoja on hyödyllistä kehittää ennen hankkeen alkua. Alkuvaiheessa on tärkeää myös sopia allianssin pelisäännöistä ja johtamisjärjestelmästä, sekä vastuista henkilötasolla.

Eri osapuolilla on tärkeää olla yhteinen ymmärrys siitä, miten hanke etenee ja kuka tekee ja tuottaa mitäkin eri vaiheissa. Rakentajan ja suunnittelijan on syytä sopia yhdessä se, millä tarkkuudella ja aikataululla yleis- ja rakennussuunnitelmat valmistuvat. Näin kaikilla on sama käsitys siitä, miten tavoitekustannuslaskenta ja myöhemmin rakennustyöt voivat edetä.

3. Varaa riittävästi resursseja jo kehitysvaiheeseen

Koska allianssimallissa hanketta viedään eteenpäin tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyönä jo kehitysvaiheessa, on kaikkien osapuolten varattava kehitysvaiheeseen riittävästi resursseja. Siksi esimerkiksi rakentajalta allianssimalli vaatii suurempaa resursointia kehitysvaiheeseen kuin malli, jossa suunnittelija toimittaa rakentajalle valmiit suunnitelmat. Mikäli jokin taho ei ole kiinnittänyt riittävästi henkilöresursseja kehitysvaiheeseen, hankkeen eteneminen vaikeutuu, päätöksenteko hidastuu ja tekemisen laatu kärsii. Hankkeelle kehitysvaiheen alussa varattavien resurssien määrä perustuu pitkälti tilaajan jo tarjouspyyntövaiheessa määrittelemään hankkeen laajuuteen. Tässäkin korostuu tilaajan ennakkovalmistautumisen tärkeys.

4. Huolehdi allianssin projekti- ja johtoryhmien päätöksentekokyvystä

Allianssimallin vahvuus on ketterä päätöksenteko allianssin projekti- ja johtoryhmissä, jotka työskentelevät tiiviisti yhdessä läpi koko hankkeen. Siksi on erittäin tärkeää, että erityisesti allianssin johtoryhmän jäsenillä on valtuudet tehdä hanketta koskevia suuriakin päätöksiä. Mikäli jonkin tahon täytyy hyväksyttää päätöksiä usein allianssin ulkopuolisissa elimissä, ketterä päätöksenteko rampautuu. Tärkeää on myös, että tilaajan edustajilla hankkeen projektiryhmässä on laajat valtuudet ohjata ja tukea allianssin toimintaa tilaajaroolissa.

5. Aloita hankkeen tavoitekustannuksen määrittäminen heti kehitysvaiheen alussa

Kehitysvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on määrittää hankkeen tavoitehinta, johon osapuolet toteutusvaiheessa sitoutuvat Mitä aikaisemmassa vaiheessa hankkeen tavoitekustannusta päästään määrittämään, sitä tehokkaammin hankkeen kehitysvaihetta voidaan ohjata. Tämä edelleen korostaa tilaajan hankkeelle määrittelemän budjetin tärkeyttä, jotta suunnittelu lähtee alusta lähtien oikealle uralle. Mikäli tavoitekustannus on pitkään epäselvä, suunnitelmia voidaan joutua muuttamaan radikaalisti vielä kehitysvaiheen viime metreillä. Tämä pienentää suunnittelun valmiusastetta ja suistaa suunnittelun herkästi kriittiselle polulle toteutusvaiheen alussa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Rakennuslehdessä maaliskuussa 2019.

Yhteystiedot

Mikko Inkala
Johtaja, infrasuunnittelu
Eero Karjalainen
Ympäristötekniikka