BAT-päätelmät tuovat teollisuuden ympäristönsuojelulle uusia vaatimuksia ja investointitarpeita | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

BAT JA TEOLLISUUS / 10.2.2016

BAT-päätelmät tuovat teollisuuden ympäristönsuojelulle uusia vaatimuksia ja investointitarpeita

Suomalaisten teollisuuslaitosten toimintaan ovat vuodesta 2014 alkaen vaikuttaneet uusi ympäristönsuojelulaki ja EU:n teollisuuspäästödirektiivi. Direktiivi vaatii vanhatkin teollisuuslaitokset hyödyntämään määriteltyjen päästötasojen mukaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) päästöjen vähentämiseksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Mikä on BAT?

Syyskuussa 2014 astui voimaan uusi ympäristönsuojelulaki, jolla tuotiin myös EU:n teollisuuspäästödirektiivi velvoittamaan Suomen direktiivin alaisia teollisuuslaitoksia. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Available Technology, BAT) käyttämisestä tuli oikeudellisesti sitovaa.

Miksi BAT luotiin?

Teollisuuden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä entistä kehittyneempää ja parempaa tekniikkaa. BAT parantaa materiaali- ja ainevirtojen hallintaa sekä energiankäytön tehokkuutta ja pienentää päästöjä. BAT-päätelmien kautta vaatimukset teollisuuslaitosten päästötasoille tulevat olemaan yhtenäiset koko EU-alueella.

Ketä ja mitä toimialoja se koskee?

EU:n jäsenmaita ja niissä toimivia suuria teollisuuslaitoksia. Suomessa velvoitteet koskevat noin tuhatta laitosta esimerkiksi energia-, metsä- ja kemianteollisuuden aloilla.

Mitä BAT tarkoittaa Suomen teollisuudelle?

Euroopan komissio määrittää päästötasot, jotka vahvistetaan BAT-päätelmissä. Näiden pohjalta teollisuuslaitokset vertailevat nykyistä toimintaansa ja ympäristölupaansa BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja sen määrittämiin päästötasoihin. Tämä vertailu on tehtävä kuuden kuukauden sisällä siitä, kun päätelmät on julkaistu.

Kun vertailu on tehty, sen pohjalta saatetaan joutua tekemään investointeja, jotta päästöjä saadaan vähennettyä BAT-päästötasojen mukaiselle tasolle. Myös ympäristölupia joudutaan tyypillisesti päivittämään. Toiminnan on oltava BAT-päätelmien mukaista viimeistään neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisusta.

Mitä muita vaikutuksia parhaisiin käyttökelpoisiin tekniikoihin siirtymisellä on?

BAT-päästötasojen saavuttamiseksi tehtävät investoinnit tarkoittavat teollisuuslaitoksille kustannuksia, kun siirrytään esimerkiksi vaihtoehtoisiin puhtaampiin polttoaineisiin ja puhdistustekniikoihin tai tehostetaan nykyisten prosessien ja puhdistustekniikoiden toimintaa. Lisäksi joillain toimialoilla vanhoja laitoksia voidaan joutua jopa lopettamaan, koska BAT-vaatimusten mukainen investointi ei ole kannattavaa. Tästä syntyy väistämättä vaikutuksia näiden paikkakuntien työllisyyteen.

Investointien lisäksi myös teollisuuslaitosten käyttökustannukset kasvavat. Metsäteollisuus on arvioinut, että kokonaiskustannusvaikutukset suomalaisille metsäteollisuusalan tehtaille ovat noin 50 miljoonaa euroa.

BAT-päätelmistä on mahdollista hakea poikkeamaa, joka käytännössä mahdollistaa BAT-päästötasoja lievemmät päästöraja-arvot. Poikkeaman hakeminen on perusteltava yksityiskohtaisesti ja perusteluihin on laadittava haittakustannusvertailu BAT-päästötason ja haettavan raja-arvon välisen eron selvittämiseksi.

Lisämateriaalia