Minun pöyryni

'Pöyry tunnetaan laajan kirjon osaamisestaan'

Karoliina Jaatinen, johtava asiantuntija

Ympäristövaikutusten arviointi vaatii vuorovaikutustaitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

"Työskentelen Pöyry Finland Oy:n ympäristökonsultoinnin osastolla ja vastaan sekä vesiympäristöön liittyvistä detaljitason erillisselvityksistä että isoista YVA- ja lupa-menettelyistä. Valmistuin reilu kymmenen vuotta sitten Helsingin yliopistosta pääaineenani limnologia ja kävin valmistumiseni jälkeen lisäksi tutkimussukeltajan ammattikoulutuksen työn ohella.

Tulin Pöyrylle vuonna 2011 toimittuani valmistumisen jälkeen viisi vuotta projektipäällikkönä vedenalaistutkimuksiin erikoistuneessa yrityksessä ja tehtyäni erillisselvityksiä muun muassa ydinvoima- ja tuulivoimahankkeisiin Pöyryn alihankkijana. Pöyrylle tultuani siirryin mereltä kuivalle maalle vastaamaan erillisselvitysten sijaan isommista kokonaisuuksista. Hain Pöyrylle, sillä halusin laajentaa osaamistani vesiympäristön asiantuntijuudesta kohti laajempia ympäristöalaan liittyviä kokonaisuuksia. Pääsin heti alusta alkaen mukaan vaativiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin aluksi pienemmässä roolissa, mutta pian projektipäällikkönä.

YVA- ja lupamenettelyiden läpivieminen vaatii monen alan tuntemusta, jotta monesta erillisestä vaikutusarvioinnin osasta kykenee koostamaan eheän kokonaisuuden ja arvioimaan lisäksi hankkeen yhteisvaikutukset muiden lähialueen hankkeiden kanssa. Olen kokenut aiemman kenttäolosuhteissa kerrytetyn ruohonjuuritason työkokemukseni isona etuna, sillä laajan kokonaisuuden hahmottaminen lähtee pienten osatekijöiden ymmärtämisestä.

YVA-menettelyn projektipäällikön tulee vetää johtopäätökset hankkeen ympäristövaikutuksista pohjaten tietonsa eri alojen asiantuntijoiden arviointeihin. Työ on vaativaa, mutta onneksi tukena ovat Pöyryn rautaiset erityisalojen ammattilaiset. YVA-selostuksen vesistövaikutuksia arvioi esimerkiksi vesiasiantuntijoista koostuva tiimi, johon kuuluu mm. limnologeja, vesikemistejä sekä matemaattisen mallintamisen asiantuntijoita. Maankäytön vaikutuksia puolestaan arvioivat maisema-arkkitehdit ja kaavoituksen ammattilaiset.

Pöyryllä työskentelyssä yksi hienoimmista asioista onkin uskomattoman osaavat työntekijät, joiden puoleen voi aina kääntyä ja saada selvyyden itselleen vieraampiin asioihin. Pöyryllä ei tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi, vaikka edustaisi valtavirrasta poikkeavaa koulutustaustaa, kuten vaikkapa limnologiaa. Toivon, että tulevaisuudessakin Pöyry tunnetaan laajan kirjon osaamisestaan, sillä sitä arvostetaan niin asiakas- kuin viranomaispuolella. Vastapainoksi työlle rentoudun pientilallamme perheeni sekä koirien, kanojen ja mehiläistarhauksen parissa. Vapaa-ajallani pyrin suuntaamaan aaltojen alle aina kun vain aika riittää."