Minun Pöyryni

’Pääsen vaikuttamaan rakennushankkeisiin ruohonjuuritasolla’

William Velmala, ympäristöasiantuntija

Olen hämmästynyt siitä miten monenlaisia töitä Pöyryllä tehdään ja miten paljon eri alojen asiantuntijoita talossa on.

"Olen koulutukseltani biologi ja astuin keväällä 2013 Pöyryn kumisaappaisiin ympäristöasiantuntijaksi tekemään linnusto- ja muita luontoselvityksiä. Kesäkaudella liikun maastossa ympäri Suomen selvittämässä luontoarvoja, jotka pitää huomioida rakentamista ja muuta maankäyttöä toteutettaessa. Talvi kuluu Pöyry-talolla Vantaalla luontoselvitysraportteja ja vaikutusarviointeja kirjoitellen. Teen myös selvityksiä ekologiseen kompensaatioon ja biodiversiteetin mittaamiseen liittyen.

Työhöni kuuluu ratkaisujen löytäminen asiakkaan puolesta silloin, kun maankäyttö ja luontoarvot ovat konfliktissa. Kehittyvä yhteiskunta ja rikas kansallinen luontoperintömme kaipaavat paikoin yhteensovittamista. Pääsen vaikuttamaan rakennushankkeisiin ruohonjuuritasolla, kun autan rajaamaan maankäyttöä kansallisen ja EU:n lainsäädännön suojelemien luontoarvojen ulkopuolelle. Selvitysteni perusteella, esimerkiksi tuulivoimaloiden sijaintia tai turvetuotantoalueen rajausta voidaan muuttaa siten, että rakentaminen haittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Olen hämmästynyt siitä miten monenlaisia töitä Pöyryllä tehdään ja miten paljon eri alojen asiantuntijoita talossa on. Pääsen kehittymään työssäni tehdessäni osuuteni laaja-alaisissa hankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Verkostoituminen ja yhteistyökyky erilaisten toimijoiden kanssa ovatkin nousseet käytännön työn kannalta tärkeiksi komponenteiksi. Joustavuuttakin tarvitaan, sillä vaikka projektin alku ja loppu ovat selkeitä etappeja, kaikki niiden välissä oleva voi olla vähemmän selkeää. Sinänsä projektityöskentely sopii luonteelleni hyvin, sillä asioiden valmiiksi saattaminen on palkitsevaa ja motivoi uuteen tehtävään tarttumista.

Kun alkukesän iltana katselet auringonlaskuun tai painat pääsi tyynyyn, muista että samaan aikaan kollegasi kiskoo maihareita jalkaan ja lähtee selvittämään vaikkapa viitasammakon tai lepakoiden esiintymistä hankealueella."