Minun pöyryni

'Olen päässyt mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin'

Juho Rahko, suunnittelija/projektikoordinaattori

Työssäni minua motivoi vastuu sekä esimiesten, projektipäälliköiden ja kollegoiden antama luottamus ja kunnioitus työtäni kohtaan.

"Noin puolentoista vuoden mittaisen Pöyry-urani aikana olen päässyt mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin niin suunnittelijan kuin projektikoordinaattorin roolissa. Lisäksi olen päässyt toteuttamaan oppilaitosyhteistyöasioita ja edustamaan yritystä SKOL ry:n Konsulttinuorten työryhmässä. Laaja-alainen vastuu ja tehtävien kirjo on taannut sen, ettei lähes yhdestäkään työpäivästä ole puuttunut mielenkiintoa tai jonkin uuden asian oppimista.

Olen valmistunut kaivos- ja kalliorakentamisalan DI:ksi Aalto-yliopistosta keväällä 2015. Monipuoliset opiskeluvuosien kesätyöt kunnallisilla vesilaitoksilla, konsulttitoimistossa, louhintatyömailla ja maanalaisessa kultakaivoksessa sekä valmistumisen jälkeinen avainasiakaspäällikön tehtävä suomalaisessa räjähdealan yrityksessä ovat taanneet vahvan pohjan nykyiseen suunnittelijan ja projektikoordinaattorin rooliini Pöyryllä.

Työssäni minua motivoi annettu vastuu sekä esimiesten, projektipäälliköiden ja kollegoiden luottamus ja kunnioitus työtäni kohtaan. Pöyryllä minua motivoi lisäksi ihmisten laaja-alainen osaaminen eri tieteenaloilla, jota pyrin mahdollisimman paljon hyödyntämään omassa kehittymisessäni.

Pöyry pystyy tarjoamaan laaja-alaista vastuuta henkilön itse niin halutessa; tästä kertoo oma polkuni kalliorakennussuunnittelijan roolista globaalin paperitehdashankkeen rakennesuunnittelun projektikoordinaattorin tehtävään varsin lyhyessä ajassa. Kyseissä koordinaattorin roolissa minua inspiroivat muun muassa kansainvälinen projektiorganisaatio, jokapäiväinen uudenoppiminen sekä tehtävien haasteellisuus. Hanke on opettanut minulle tähän mennessä paljon eri suunnittelualojen omista haasteellisuuksista, kommunikoinnin ja viestinnän tärkeydestä isossa rakennushankkeessa, aikataulun pitävyyden tärkeydestä erityisesti teollisuusrakennuskohteessa sekä mitä laadukas projektinhallinta vaatii projektinjohdolta ja muulta projektihenkilöstöltä.

Mielestäni Pöyrystä tekee erityisen työpaikan sen tarjoamat laaja-alaiset mahdollisuudet suomalaisena globaalina yrityksenä, henkilöstön laaja omaaminen sekä vapaa mutta vastuullinen työkulttuuri."