Minun Pöyryni

’Olen alusta asti päässyt mukaan mielenkiintoisiin projekteihin’

Jimmy Forsman, konsultti, liikkeenjohdon konsultointi

Tiimissämme voi itse vaikuttaa siihen, millaisia projekteja pääsee tekemään.

Olen valmistunut Aalto-yliopistosta Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta. Työskentelen tällä hetkellä konsulttina Pöyry Management Consulting Oy:n Energia-tiimissä, jossa  aloitin syksyllä 2014. Hain Pöyrylle, koska halusin oppia ja kerätä kokemusta energia-alasta johdon konsultoinnin näkökulmasta.

Pöyryllä työskentelyssä minulle on tärkeää  se, että olen alusta asti päässyt mukaan mielenkiintoisiin projekteihin, saanut reilusti vastuuta sekä ollut suoraan yhteydessä asiakkaisiin. Tästä esimerkkinä on yksi ensimmäisistä projekteista, jota tein Pöyryllä. Kyseessä oli melko pieni markkina-analyysiin liittyvä työ, jonka tekemisestä vastasin suurimmaksi osaksi yksin. Projektin loppua kohden vastasin lisäksi yhteydenpidosta asiakkaaseen sekä esitin lopputulokset  asiakkaan työntekijöistä koostuvalle ryhmälle. Tällainen kokemus Pöyry-urani alussa antoi hyvin valmiuksia ja itseluottamusta tulevia projekteja varten.

Tiimissämme voi itse vaikuttaa siihen, millaisia projekteja pääsee tekemään. Tämä on omalla kohdallani mahdollistanut sen, että olen pystynyt tekemään monipuolisesti erilaisia ja eri osa-alueisiin liittyviä projekteja, myös kansainvälisten asiakkaiden ja kollegoidemme kanssa. Projektit ovat vaihdelleet pienistä muutaman viikon kestävistä melko tarkasti määritellyistä analyyseistä useamman kuukauden kestäviin projekteihin, joista yhdessä asiakkaina oli lähes kymmenen merkittävää energia-alan yritystä neljästä eri maasta. Tuoreelle työntekijälle tämä on tärkeää, koska näin kokemusta kertyy laaja-alaisesti, jolloin on myös helpompi tehdä valintoja osaamisen syventämisestä ja mahdollisesta erikoistumisesta.