Öljynjalostus ja petrokemia

Pöyryn läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa takaa turvallisuusasioiden huomioimisen jo projektin määrittelyvaiheessa ja auttaa välttämään projektinaikaisia yllätyksiä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme ja rakennamme tehokkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotantolaitoksia. Tarjoamme tuotantolaitoksen koko elinkaaren kattavia suunnittelu- ja konsultointipalveluja kemianteollisuuden eri toimialoilla.

Laaja-alainen osaamisemme öljypohjaisten tuotteiden ja maakaasun käsittelystä ja jalostamisesta (esimerkiksi nestekaasu, maakaasu ja raakaöljy) sekä petrokemianteollisuudesta ovat vahvuutemme hiilivetyjä käsittelevien laitosten suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ydinosaamisemme petrokemianteollisuudessa kattaa olefiinien ja polyolefiinien valmistuksen, aromaattiyksiköt sekä käyttöhyödykkeet ja tuotteiden käsittelyn.

Usein petrokemiantehtaiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien voimalaitosten suunnittelu ja rakentaminen kuuluvat myös toiminta-alueeseemme. Uusien laitosten toteutuksen lisäksi osallistumme alalle tyypillisiin muutos- ja modernisointiprojekteihin sekä huoltoseisokkeihin.

Turvallisuus on toimintamme kulmakivi projektin koko elinkaaren ajan. Palvelumme kattavat suunnittelu- ja projektin toteutuspalveluiden lisäksi räätälöityjä teknisiä konsultointipalveluja kuten lupa- ja viranomaisasiat sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpalvelut (HSE).