Biojalostus

Pöyryllä biojalostus on kasvava liiketoiminnan alue, jonka kasvutavoitteita tukevat osaamisemme metsä- ja kemianteollisuudessa sekä toimintamme energia, kaupunki- ja liikennesuunnittelun sekä veden ja ympäristön toimialoilla. Palvelumme strategisesta konsultoinnista suunnitteluun sekä projektin toteuttamiseen kattavat asiakkaidemme liiketoiminnan tuotantoketjun biomassasta lopputuotteeksi.

Olemme sitoutuneet tuottamaan kannattavia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia uusituvan energian ja polttoaineiden sektorilla. Työssämme tuotamme johtavia ratkaisuja korostaen sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestävän kehityksen tärkeyttä. Biopohjaiset ratkaisumme ovat suunnattu seuraaville sektoreille:

  • Biotulevaisuuden konsultointipalvelut
  • Biopolttoaineet ja -jalostus
  • Biokemikaalit
  • Bioenergia
  • Biomateriaalit

Uusiutuvia raaka-aineita käytetään enenevässä määrin polttoaineena voimalaitoksissa ja kaukolämmön tuotannossa sekä ympäristöystävällisten polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa. Uusiutuvien energialähteiden kasvava tarve ja alalle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet korostavat kansainvälisen ja monitieteellisen suunnittelu- ja konsultointiasiantuntemuksen roolia bioenergiatuotannossa ja biojalostuksessa.

HDS®-teknologia

HDS®-mäntyöljykeittämö on Pöyryn omaan teknologiaan perustuva jatkuvatoiminen raakamäntyöljyn tuotantolaitos. HDS® (Hydro Dynamic Separator) -teknologia perustuu tiheyseroihin ja painovoiman avulla tapahtuvaan erotukseen. Raakamäntyöljykeittämön suurimmat edut ovat hyvä saanto, käytettävyys ja alhaiset käyttökustannukset.