Metalliteollisuus

Palvelemme metalleja jalostavaa ja metallituotteita valmistavaa teollisuutta - asiantuntevasti ja vuosikymmenten kokemuksella.

Perusmetalli- ja konepajateollisuuden osaaminen ja alan tuntemus tarjoavat meille hyvät lähtökohdat tukea laitoshankkeiden suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa.

Ollessamme projekteissa mukana jo projektien esiselvitysvaiheessa pystymme parhaiten tukemaan asiakkaan budjetointia ja resursointia, ja liiketoiminnassa voidaan ennakoida projektien tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset.

Tarjoamme hankkeisiin täydet suunnittelu- ja toteutuspalvelut. Teollisuuden paikallispalvelumme tukevat laitosten ylläpitoa ja käyttövaiheen muutos- ja korjaustarpeiden toteutusta.