Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus huolehtii rakentamiseen ja tuotantoon tarvittavien mineraalien hankinnasta ja jalostamisesta. Meistä jokainen käyttää kaivosteollisuuden tuotteita.

Suomessa on noin 50 toimivaa kaivosta. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat rajustikin. Siksi hankkeiden kannattavuus on ennakoitava tarkkaan muun muassa huolellisin mineraalivarantojen kartoitoituksin.

Pöyry tarjoaa kaikki kaivannaisteollisuuden palvelut malminetsinnästä investoinnin kehittämiseen, läpivientiin ja elinkaaripalveluihin. Olemme olleet mukana useimmissa viime vuosien kaivoshankkeissa Suomessa. Autamme asiakastamme löytämään kannattavat hankkeet ja toteuttamaan ne.

Palvelukonseptimme sisältää kaiken, mitä kaivoshankkeen menestykselliseen läpivientiin tarvitaan:

  • malminetsintä
  • ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit
  • kannattavuusselvitykset
  • kaivos- ja prosessisuunnittelu
  • hankinnat
  • työmaahenkilöstö
  • testaus- ja käyttöönottohenkilöstö
  • projektinjohtotoiminnot kuten aikataulun, kustannusten ja dokumenttien hallinta
  • laitosten sulkemissuunnitelmat
  • ympäristötarkkailut