Kaivos- ja metalliteollisuus

Pöyry tarjoaa metalli- ja kaivosteollisuudelle kaiken kattavat konsultointi- ja suunnittelupalvelut. Olipa kyse strategisesta neuvonannosta tai monimuotoisen hankkeen toteutuksesta, palvelemme asiakkaitamme hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Palvelemme kaivos- ja metalliteollisuutta kokonaisvaltaisesti: malminetsinnästä alkaen kaivosten, rikastamojen ja sulattojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kunnossapitoon. Kaivostoimintaan, mineraalien prosessointiin, metallurgiaan ja teollisuusprosesseihin liittyvät palvelumme ulottuvat hankkeen alusta loppuun.

Suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöön, vedenkulutukseen ja energiatehokkuuteen, jotka ovat keskeisessä asemassa mineraalien prosessointiin liittyvissä hankkeissa. Laatu ja turvallisuus ovat työssämme keskeisiä lähtökohtia, kuten kaikilla toimialoillamme.

Investointikustannusten pitäminen kestävällä tasolla on meille tärkeää. Keskeisenä tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen tuloksen ja tuoton sijoittamalleen pääomalle.

Meiltä saat kaikki kaivos- ja metalliteollisuuden projekteihin tarvittavat palvelut:

  • ympäristökonsultointi
  • tekninen konsultointi
  • suunnittelu
  • projektinhallinta

Monitahoiset kokonaisratkaisut, kuten suunnittelun, hankinnat ja rakentamisen johtamisen kattavat EPCM-toimitukset, kuuluvat ydinosaamisalueeseemme. Teemme myös pitkäjänteistä yhteistyötä teknologia- ja konetoimittajien kanssa, mikä hyödyttää molempia osapuolia.