Pohjavesi ja vedenhankinta

Pohjavesi - arvokas talous- ja juomavesivaranto

Turvallinen juomavesi on jokaisen perusoikeus. Pohjavesien suojelun ja hallinnan merkitys on kasvamassa maankäyttöpaineiden sekä pohjavesien epätasaisen jakautumisen ja laadun vaarantumisen johdosta.

Tarjoamme pohjavesiasiantuntemusta perinteisen vedenhankinnan lisäksi laaja-alaisesti muun muassa maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, ympäristövaikutusten arvioinnissa, maaperän pilaantumistapauksissa sekä erilaisten lupahakemusten valmistelussa. Pöyry on kokenut osaaja ja monialainen asiantuntija pohjavesiasioissa kotimaisissa sekä myös ulkomaisissa hankkeissa.