Jätehuolto

Jätehuollon optimiratkaisut

Jätteenkäsittely on viime vuosina saanut uuden sisällön. Jätteiden loppusijoituksen sijaan jätteet nähdään resurssina. Pöyryllä on jätteiden hyödyntämisessä vahva perinne: jätettä on käytetty pitkään mm. polttoaineena ja raaka-aineena eri prosesseissa.

Jätehuollossa tarjoamme osaamista mm. seuraavilla alueilla:

Strateginen konsultointi

Autamme jätehuoltoyhtiöitä ja jätteentuottajia kehittämään toimintaansa. Selvitämme toimintamuodot, joiden kannattavuus on mahdollisimman hyvä tulevaisuudessakin.

Ympäristökonsultointi

Ympäristöasiantuntijamme huolehtivat jätealueiden ja -laitosten ympäristövaikutusten ja -riskien arvioin­nista, pilaantuneen maaperän selvityksistä ja kunnostussuunnitelmista, direktiivilaitosten perustilaselvityksistä sekä lupahakemuksista ja tarkkailuohjelmista.

Jätteenkäsittelylaitokset

Jätteenkäsittely on perinteisesti käsitetty jätteen loppusijoittamisena kaatopaikoille. Nykyaikainen jätehuolto perustuu pitkälti jätteen hyödyntämiseen joko raaka- tai polttoaineena. Periaatteena on kierrättää mahdollisimman suuri osuus jätteestä joko lajitellen, polttaen tai muuten hyödyntäen.

Kentät, hallit ja loppusijoitusalueet

Suunnittelemme jätteiden käsittelyä ja välivarastointia varten tarvittavat kenttäalueet, hallit ja loppusijoitusalueet.