Vesi- ja jätehuolto

Vesi- ja jätehuolto

Pöyry tarjoaa korkeatasoista suunnittelua ja konsultointia veden hankintaan, jäteveden puhdistukseen ja jätehuoltoon sekä hule- ja tulvavesien hallintaan. Olemme asiakkaillemme haluttu kumppani uusien ratkaisujen etsintään.

Meissä asuu syvällinen vesi- ja jätehuollon osaaminen. Palvelumme ulottuvat laitosten toteutettavuustutkimuksista eritasoisiin suunnittelukokonaisuuksiin, rakennuttamispalveluihin, laitosten käyntiinoton palveluihin sekä kunnossapidon palveluihin.

Vedenkäsittely

Pohja- tai pintaveden käsittely tai tekopohjaveden valmistus - hallitsemme kaikki laitossuunnittelukohteet. Vedenkäsittelyn prosessiosaamisemme on maamme huipputasoa. Sitä voidaan yhdyskuntien vedenhankinnan lisäksi hyödyntää kaikissa vettä käyttävissä kohteissa, teollisuudesta uimahalleihin.  

Pohjavedet

Pohjavesiasiantuntemustamme hyödynnetään vedenhankinnan lisäksi rakentamisessa, ympäristövaikutusten arvioinnissa, maaperän pilaantumistapauksissa ja erilaisten lupahakemuksien valmistelussa. Palveluihin kuuluvat kaikki pohjavesi- ja tekopohjavesitutkimusten osa-alueet suunnittelusta raportointiin ja visualisointiin.

Vesien siirto

Nykyaikainen verkostosuunnitteluosaamisemme kattaa kaikki veden siirrot, kuten vedenjakelun, jätevesiviemäröinnin ja hulevesien hallinnan. Veden siirron mallinnus on meille arkipäivää.

Jätevesien käsittely

Meillä on korkea osaaminen jätevedenpuhdistusprosessien osalta. Olemme Suomen johtava osaaja jäteveden biologisten prosessien matemaattisessa mallintamisessa ja simuloinnissa. Erityisosaamistamme ovat teollisuuden jätevesien, rejektivesien ja lietteenkäsittelyn suunnittelu.

Jätehuolto

Palveluihimme kuuluvat jätteenkäsittelyalueiden ja -laitosten sekä kaatopaikkojen suunnittelu, kierrätys- ja hyötykäyttöselvitykset sekä jätteenkeräys ja -kuljetusjärjestelmien suunnittelu.

Johdon konsultointi

Tunnistamalla operoinnin ja hallinnon haasteet autamme vesihuollon asiakasta onnistumaan heidän omassa toiminnassaan parhain menetelmin. Palvelemme vesi- ja jätehuollon strategisessa suunnittelussa. Omistajuusjärjestelyissä laadimme esimerkiksi päätöksentekoa helpottavia talousmallinnuksia sekä arvonmäärityksiä.