Tunnelit

Meidän tunneleissamme on valoa

Tunnelit kuten muukin maanalainen rakentaminen on yhä tärkeämmässä roolissa kaupungistumiseen sopeutuvassa yhteiskunnassamme.

Tunnelit kuljettavat vettä sekä jätevettä ja näin turvaavat asukkaiden vesihuollon. Metro- ja rautatietunnelit sekä tietunnelit ovat liikenneverkostojen keskeisiä taitorakenteita. Olemme olleet pääkaupunkiseudulla keskeisessä roolissa näiden hankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi kesällä 2015 avattu Kehärata yhdistää pääkaupunkiseudun asuin- ja työpaikka-alueet ja luo samalla raideyhteyden Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentokentälle.

Kokonaisuuksien hallinta

Tarjoamme kokonaisvaltaista konsultointia sekä suunnittelua tunneli- ja kalliorakennushankkeille. Tiiviiseen kaupunkirakenteeseen tehtävät tilat vaativat suunnittelijoilta osaamista, kokemusta sekä innovatiivisuutta asiakkaan kannalta kustannustehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hankkeen läpiviemisessä on keskeistä pystyä tuottamaan suunnitelmat ajallaan. Suunnitteluprosessin hyvän johtamisen lisäksi on pystyttävä osoittamaan riittävä määrä päteviä suunnittelijoita onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Suurien maanalaisten tilojen pääsuunnittelijana toimimisen myötä meillä on kattava kokemus ja osaaminen viedä hankkeet loppuun onnistuneesti.

Tunnelin rakentaminen kaivantoon

Jos kalliotunnelia ei voida toteuttaa ja tunneli on saavutettavissa päältä käsin, rakentaminen kaivantoon on yleensä edullisin rakennustapa.

Erikoiskohteet

Maanalainen rakentaminen vaikeissa geo- tai kallioteknisissä olosuhteissa vaatii usein erikoismenetelmiä, kuten esimerkiksi suihkupaalutusta, maan jäädyttämistä tai erilaisia tukirakenteita. Valitessaan parasta rakentamisvaihtoehtoa Pöyryn suunnittelijaryhmä ottaa huomioon myös erikoismenetelmät perinteisempien menetelmien vaihtoehtoina.