Tiet, kadut ja alueet

Elämme muutoksen keskellä, maailma kaupungistuu ja maankäyttö muuttuu. Liikenteen palvelut, liikenteen eri muotojen yhteistoiminta sekä älyliikenne ja ilmastonmuutos tuovat uusia vaatimuksia perinteiseen väyläsuunnitteluun. Näiden seurauksena tarpeet muuttuvat: tarvitaan uusia sekä uuden tyyppisiä liikenneyhteyksiä ja vanhoja liikenneyhteyksiä parannetaan tai muutetaan uusien tarpeiden mukaisiksi.

Pöyry vastaa muutosten haasteisiin. Vuosikymmenten kokemus katu-, tie- ja aluesuunnittelusta luo takeet osaamiselle. Perustöitämme ovat pääkaupunkiseudun katukohteet, valtion maanteiden parantamiskohteet sekä yksityisten toimijoiden aluesuunnitelmat. Uudet yhteistoimintamallit ovat tulleet Taavetti–Lappeenranta sekä Tampereen raitiotie -hankkeiden yhteydessä osaksi arkipäivää.

Olemme olleet rakentamassa Suomea mm. useissa pääväylähankkeissa kuten E18-hankkeen eri osioissa ja Valtatien 4 välillä Kempele - Kello, merkittävissä katuhankkeissa kuten Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän parantaminen sekä Honkasuon alueen katujen suunnittelu.

Tarjoamme suunnittelupalveluita alustavista yleissuunnitelmista rakennussuunnitelmiin.