Sillat ja taitorakenteet

Silta yhdistää ihmisiä

Silta on osa liikenneväylää. Yhdessä muiden taitorakenteiden kanssa sillat muodostavat merkittävän osan väyläomaisuudesta. Rakennetun ympäristön elinkaaren hallinnasta ja kestävästä kehityksestä on tullut tärkeä peruste suunniteltaville ratkaisuille.

Sillat ja taitorakenteet ovat usein myös huomattavia maamerkkejä luonnonmaisemassa tai kaupunkimiljöössä. Rakenteiden estetiikkaan ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jo alustavissa suunnitteluvaiheissa.

Kaupunkien ja liikennejärjestelmien kehittyminen luo jatkuvasti tarpeita rakentaa uutta ja muuttaa tai korvata jo rakennettua ympäristöä. Tämän ajan ja tulevaisuuden tarpeet huomioivan infrastruktuurin suunnittelu on haastava ja monipuolinen tehtävä, jossa innovatiivisilla ratkaisuilla tuotetaan todellista lisäarvoa asiakkaille.

Tiehankkeita

Lue lisää tiehankkeistamme.

Ratahankkeita

Lue lisää ratahankkeistamme.

Kaupunkien hankkeita

Lue lisää kaupunkihankkeistamme.

Innovaatioita

Lue lisää innovaatioistamme.