Väyläinfra

Innovatiivisuus, toimivuus ja kustannustehokkuus ovat pääosassa, kun suunnittelemme ratkaisuja raide- ja tieverkostoille sekä kunnallistekniikkaan. Väyläinfraosaamistamme tarvitaan myös kaivos-, prosessi- ja energiateollisuuden hankkeissa.

Väestö- ja tuotantorakenteen muutokset sekä ilmastomuutos lisäävät liikenneinfrastruktuuriin kohdistuvia paineita. Vastauksena näihin haasteisiin tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tehokkaaseen ja turvalliseen liikkumiseen.

Osaamisemme kattaa rautatiet, metrot, raitiotiet, tiet, kadut ja kunnallistekniikan. Kun tähän lisätään vahva kokemuksemme kaikentyyppisistä tunneleista, silloista, taitorakenteista, geotekniikasta ja ympäristösuunnittelusta, pystymme tarjoamaan laadukkaita konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita asiakkaillemme kaikkialla maailmassa.

Tuemme asiakkaitamme palveluillamme investointivaiheen lisäksi myös infrastruktuurin koko elinkaaren ajan.