Kiinteistöt

Tarjoamme kiinteistöjen suunnitteluun laajaa arkkitehti- ja rakennesuunnittelun sekä talotekniikan osaamista.

Autamme vähentämään rakennusten ja rakentamisen ekologisia vaikutuksia. Osaamme luoda innostavia ja tehokkaita tiloja, kuten hotelleja, ostoskeskuksia, urheiluareenoita, toimistoja, sairaaloita ja matkakeskuksia.

Palvelemme kiinteistösijoittajia ja kiinteistöjen omistajia, vuokralaisia, julkista sektoria sekä urakoitsijoita. Tuemme asiakkaidemme toimintaa kaikissa vaiheissa: uudisrakentamisen lisäksi muutos-, ylläpito- ja korjaustöissä.

Toimitilojen suunnittelun pääperiaatteet ovat toimivuus, muunneltavuus ja kustannustietoisuus. Tilojen on tuotava lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja niitä on voitava muunnella käyttäjien tarpeiden mukaan.

Kaupan tilojen suunnittelussa heijastuu kaupan alan kilpailu. Asiakkaallemme on tärkeää erottua kilpailijoista ja ymmärtää kuluttajaa. Luomme liiketoiminnalle menestyksekkäät puitteet, olipa kyseessä marketti tai kauppakeskus.

Sairaalarakennusten ja kokonaisten sairaala-alueiden suunnittelu vaatii terveydenhuoltotoimintojen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja sairaalarakennuksiin liittyvää erikoisosaamista. Meillä on pitkä kokemus sairaalahankkeista ja muista terveydenhuollon tiloista.

Julkinen sektori on usein suunnannäyttäjä uudenlaisten rakentamisratkaisujen käyttöönotossa; olipa kyse uusista hankemalleista, ekotehokkaammista ratkaisuista tai uudenlaisesta arkkitehtuurista. Koulut, päiväkodit, poliisitalot ja vankilat ovat meille tuttuja rakennus- ja saneerauskohteita.