Ydinvoima

Olemme yksi Euroopan johtavista riippumattomista energia-alan konsulteista ydinenergia-alalla. Meidät tunnetaan korkeatasoisesta palvelusta, joka yltää strategisesta neuvonannosta rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen.

Pöyry tarjoaa palveluja ydinenergiaprojektien koko elinkaaren ajaksi. Kokemuksemme juontaa juurensa 40 vuoden takaa. Tällä hetkellä yli 350 asiantuntijaa tarjoaa konsultti- ja suunnittelupalveluja viidestä osaamiskeskuksesta Suomessa, Saksassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Unkarissa.

Asiakkaitamme ydinvoimasektorilla ovat

  • voimayhtiöt
  • laitostoimittajat ja urakoitsijat
  • viranomaiset
  • rahoituslaitokset

Kokonaisvaltaista palvelua

Palvelumme kattavat kaikki ydinvoimalaitoksiin, niiden oheistoimintoihin ja kannattavuuteen liittyvät kokonaisuudet eri vaiheissa. Lisäksi teemme ydinjätteen loppusijoittamiseen liittyvät tutkimukset.

Projektikehitys- ja rakentamisvaihetta edeltävät palvelut kattavat strategian, liiketoiminnan ja organisaation kehityspalvelut, laitospaikkaselvitykset, projektikonseptin kehittämisen, ympäristövaikutusten arvioinnin, lupahakemusten laadinnan ja turvallisuusarviot.

Projektien toteutusvaiheen palvelut sisältävät projektinhallinnan, laadunvarmistuksen, laitospaikkasuunnittelun, yksityiskohtaisen suunnittelun, rakennus- ja käyttöönottovalvonnan sekä turvallisuusarvioinnit.

Laitoksen käyttövaiheen palvelut kattavat ydinvoimalaitosten turvallisuuteen, käyttövarmuuteen, käytettävyyteen ja ylläpitoon sekä laitoksen eliniän pidentämiseen liittyvät selvitys- ja toteutuspalvelut.

Pöyry hallitsee ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston vaihtoehtoselvitykset ja metodologian, turvallisuusarvioinnit, jätteenkäsittely- ja jätereittiselvitykset ja inventaariot sekä radioaktiivisen jätteen välivarastoinnin ja loppusijoituksen.