Kalatiet

Vesivoimaa suunnitellessa on tärkeää varmistaa luonnon monimuotoisuuden ja kalakantojen säilyttäminen. Tämä onnistuu huomioimalla kalojen vaellusreitit, jokien luonnollisen tasapainon säilyminen sekä juoksutushuippujen tasaaminen. Kalateiden rakentaminen myös jälkikäteen on mahdollista.

Jokainen vesivoimala on yksilöllinen – siksi suunnitteluratkaisujenkin on oltava yksilöllisiä. Suunnittelun perusteena olevat ohjenuorat ovat kuitenkin aina samat. Pöyryllä suunnittelu nojaa EU-tason ohjeisiin ja tieteellis-teknisiin menetelmiin.

Kalateiden suunnittelu

Toimiva kalatie ja kalakantojen säilyminen vesivoimalan alueella vaativat huolellista suunnittelua ja tutkimuksia. Ei riitä, että viereen rakennetaan väylä, jota pitkin kalojen oletetaan osaavan valita reittinsä jatkossa. Monien muiden tekijöiden lisäksi suunnittelussa huomioidaan erityisesti kalojen vaellusreitit, joen luonnollinen virtaama, juoksutusten aikataulutus sekä kalatien suulta tulevan houkutusvirtaaman optimimäärä mallintamalla.

Esimerkkejä onnistuneista kalateistä

Pöyry on suunnitellut useita kalatieratkaisuja Suomessa ja maailmalla. Suomessa olemme parhaillaan mukana Fiskarsinjoen kalateiden suunnittelussa hyväntekeväisyyspohjalta sekä Iijoen vesistövision laadinnassa. Molempien hankkeiden tarkoituksena on vesistöalueiden kehittäminen ja vaelluskalojen palauttaminen joelle.