Jätevoimalaitokset

Jätteenpoltto ja -käsittely

Toimivan yhdyskuntajätehuollon käytössä on oltava laaja keinovalikoima, ja jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa on yksi tärkeimmistä ratkaisuista jätteiden määrän vähentämisen sekä materiaalihyötykäytön ohella. Pöyryllä on vuosikymmenten kokemus jätteiden biologisesta ja termisestä käsittelystä sekä kaatopaikkojen suunnittelusta.

Pöyry on Euroopan johtava jätteenpolttolaitosten suunnittelija, ja suuri osa suunnittelemistamme kiinteää polttoainetta käyttävistä voimalaitoksista on toteutettu monipolttoainekattiloilla, joissa on mahdollista käyttää myös kierrätyspolttoaineita. Olemme olleet aktiivisesti kehittämässä kaatopaikkakaasun ja biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä jo 1980-luvulta lähtien.

Konsultointi ja projektikehitys

Pöyryn osaaminen kattaa koko jätehuollon toimialan jätehuollon strategisesta suunnittelusta laitosmaiseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. Tarjoamme konsultointi- ja projektikehityspalveluita esimerkiksi seuraaville osa-alueille:

  • yleissuunnitelmat jätteiden energiakäytöstä
  • liiketoimintasuunnitelman laadinta ja arviointi
  • teknologiavaihtoehtojen selvitys
  • jätteiden keräyksen suunnittelu ja optimointi
  • investointi- ja käyttökustannusarviot
  • ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus
  • laitosinvestointien konsepti- ja esisuunnittelu.