Bioenergia

Biopolttoaineet

Uusiutuvia raaka-aineita käytetään enenevässä määrin voimalaitoksissa ja kaukolämmön tuotannossa sekä ympäristöystävällisten polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa. Pöyryllä biojalostus on kasvava liiketoiminnan alue, jonka kasvutavoitteita tukevat osaamisemme metsä- ja kemianteollisuudessa sekä toimintamme energia, kaupunki ja liikenne sekä vesi ja ympäristö toimialoilla. Palvelumme strategisesta konsultoinnista suunnitteluun, hankintoihin sekä rakennuttamiseen kattavat liiketoiminnan tuotantoketjun biomassasta lopputuotteeksi.

Olemme sitoutuneet luomaan kannattavia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia biojalostuksen toimialalla. Tahtotilanamme on löytää tasapaino kestävän kehityksen osa-alueiden välillä huomioiden projektin luonne ja maantieteellinen sijainti.

Tekninen konsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisen ja kattavan palvelukokonaisuuden prosessilaitoksen koko elinkaarelle aina teknologian valinnasta esisuunnitteluun, toteutukseen ja tuotannon tehostamiseen asti.

Prosessiteknologia

Asiakkaamme jokainen prosessi on ainutkertainen erityispiirteineen. Pöyryn prosessiteknologiaan liittyvät palvelut jaottelemme prosessiteknologiaan ja prosessisuunnitteluun. Prosessisuunnittelupalvelut hankkeiden eri vaiheissa:

  • selvitykset
  • esisuunnittelu
  • perussuunnittelu
  • detaljisuunnittelu
  • asennus- ja käyttöönoton valvonta

Tehokas ja laadukas prosessisuunnittelu takaa toimivan prosessin asiakkaan asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Laatuvaatimukset liittyvät yleisesti laatuun, kustannuksiin, kapasiteettiin, turvallisuuteen sekä energian ja raaka-aineiden käyttämiseen. Prosessisuunnittelumme tuottaa dokumentaation lähtötiedoiksi muille suunnittelun osa-alueille sekä laitehankintoihin.