Uusiutuva energia

Ympäristöystävälliset energiaratkaisut

Ilmastonmuutoksen kestävä hallinta on suuri maailmanlaajuinen haaste. Uusiutuva energia on yksi ratkaisuista. Pöyryllä on käytännön kokemusta yli 200 energiaprojektista, jotka liittyvät bioenergiaan - biomassaan, biopolttoaineisiin ja biokaasuun - sekä jätteiden energiakäyttöön, tuulienergiaan, aurinkoenergiaan ja geotermiseen energiaan.

Ydinosaamistamme on uusiutuvaan energiaan liittyvien tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen koko elinkaaren ajalle. Sisäisten verkostojemme avulla pystymme hyödyntämään yhteistä osaamistamme ja taitotietoamme parhaiten.

Näemme asiakkaan projektin kokonaisuutena aina varhaisesta neuvonnasta ja konsultoinnista suunnitteluun, integroituun projektinhallintaan ja jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Uskomme, että vihreä asenne ei ole ristiriidassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, vaan se on kaikkien etu. Ympäristön kannalta järkevät energiaratkaisut voivat olla pitkällä aikavälillä myös kannattavimpia.