Voimalaitokset

Yhteistuotannolla pitkät suomalaiset juuret

Meillä on vahva osaaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Siksi pystymme tarjoamaan erittäin energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Olemme olleet mukana rakentamassa Suomen voimalaitoksia aina viime vuosisadan alkupuolelta asti, jolloin perustettiin Suomen Voima- ja Polttoainetaloudellinen Yhdistys Ekono.

Omassa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten suunnittelussamme tarkoitus on luoda energiatehokkuudeltaan ja kokonaistaloudeltaan optimaalinen voimalaitoskonsepti, jossa huomioidaan voimalaitoksen koko elinkaaren kustannukset ja ympäristövaikutukset. Jokainen laitos optimoidaan ja räätälöidään aina kulloisenkin asiakkaan ja ympäristön tarpeiden mukaan.

Meillä on Suomessa ylivoimainen kokemus kaasuturbiinikombivoimalaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Viimeisimmissä kiinteiden polttoaineiden käyttöön perustuvissa yhteistuotantolaitoksissa monipuolinen polttoainevalikoima ja erityisesti vaikeiden polttoaineiden käyttömahdollisuus on tullut oleellisen tärkeäksi. Olemme toteuttaneet lukuisia yhteistuotantovoimalaitoksia ympäri maailman.

Juuret vuodesta1911