Teollisuuden energiantuotanto

Teollisuuden energiantuotanto

Tarjoamme vankkaa osaamista ja asiantuntemusta teollisuuden sähkön ja lämmön tuotantoprojekteihin. Teollisuusprosessien sekä sähkön ja lämmön tuotannon asiantuntemuksen johdosta pystymme tarjoamaan erittäin energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Asiantuntemuksemme kattaa sellu ja paperi sekä mekaaninen puunjalostusteollisuuden, kemianteollisuuden, rauta- ja terästeollisuus sekä öljy- ja kaasuteollisuuden (myös öljynjalostamot).

Voimalaitosten energiateknologiat:

  • yhteistuotanto; höyryvoimalat joissa tuotetaan sähköä ja höyryä teollisuusprosesseihin
  • kattilalaitokset useilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla (hiili, puu ja puujäte, jätteet, ruskohiili, maatalouden jätteet, maakaasu)
  • soodakattilalaitokset metsäteollisuudelle
  • yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kombilaitokset  polttoaineena maakaasu, prosessiteollisuuden jätekaasut (esimerkiksi koksikaasu)
  • hukkalämmön talteenotto ja energiatehokkuutta parantavat järjestelmät
  • prosessihöyryn optimointi- ja tasapainotusjärjestelmät.

Palvelumme kattavat projektin koko elinkaaren:

  • projektin kehitys, mukaan lukien ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA)
  • projektin suunnittelupalvelut (engineering)
  • projektin toteutus ja projektinjohto mukaan lukien EPCM-palvelut
  • käyttö- ja kunnossapidon konsultoitipalvelut.

Maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme avulla autamme asiakkaitamme toteuttamaan projektit parhaalla mahdollisella tavalla paikalliset olosuhteet ja vaatimukset huomioon ottaen. Olemme toteuttaneet projekteja mm. Euroopassa (mukaanlukien Itä- ja Länsi-Eurooppa ja Venäjä), Lähi-idässä ja Aasiassa.