Steam Balance

Höyryntuoton optimointi nivoo voimalaitoksen säätöjärjestelmät yhteen

Kehitimme Steam Balance -konseptin optimoidaksemme hyöryntuoton sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (combined heat & power, CHP). Yhdistimme siihen useita huipputeknologiaa sisältäviä ratkaisuja.

Steam BalanceTM

Prosessihäiriöt merkitsevät ongelmia teollisuusvoimalaitoksille. Esimerkiksi paperikoneen ratakatkot tai turbiini- ja kattilatripit eli niiden suojasäädöistä johtuvat pakkopysäytykset aiheuttavat ylimääräisten prosessien alasajojen lisäksi tehottoman höyryntasauksen itse prosessin ja höyryä tuottavan CHP-laitoksen välille. Tämä voi johtaa huomattaviin taloudellisiin tappioihin.

Pöyry Steam BalanceTM -menetelmä nivoo voimalaitoksen säätöjärjestelmät yhteen. Lähestymistapa mahdollistaa sekä taloudellisesti että teknisesti tehokkaan operoinnin.

Pöyryn säätöasiantuntijat avustavat kaikissa voimalaitossuunnittelun vaiheissa ja varmistavat, että voimalaitos käynnistyy pehmeästi, operointi sujuu alusta lähtien tasaisesti, ja prosessihöyryn saatavuus on heti korkealla tasolla.

Dynaaminen simulointi voimalaitossuunnittelussa

Voimalaitoksien suunnittelussa oletetaan usein, että prosessien höyrynkulutus pysyy tasaisena. Todellisuus monilla prosessilaitoksilla – kuten paperi- ja sellutehtailla – on päinvastainen: prosessilaitosten höyryntarve muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi paperikoneen ratakatkot tai eräkeittämöiden toiminnan jaksottaisuus vaihtelevat höyryntarvetta. Oman haasteensa höyryntasaukseen tuovat vielä mahdolliset kattiloiden ja turbiinien trippitilanteet.

Olemassa olevan höyryverkon optimointi

Pöyryllä on osaamista ja ainutlaatuista kokemusta monenlaisten heiluvien höyryverkkojen tasaamisesta. Ratkaisu pitää aina sisällään laitoksen DCS-järjestelmän  säätöjen uudelleen konfiguroinnin, joissain tapauksissa myös uuden höyryakun asentamisen. Pöyry on toteuttanut yli 50 höyryverkon optimointiprojektia, jotka ovat tuoneet asiakkaillemme huomattavaa lisäarvoa ympäri maailmaa. Höyryverkon optimointiprojekteilla on usein lyhyt takaisinmaksuaika, tyypillisesti vähemmän kuin 1 vuosi.

Steam Balance™ EPC-toteutuksena

Pöyry on ainoa yritys maailmassa, joka voi toteuttaa kokonaisvaltaisen ratkaisun laitoksen höyryntasausongelmiin ”avaimet käteen”-periaatteella. Paketti voi sisältää höyryakun, kehittyneen höyryverkkojen säätöjärjestelmän ja toiminnalliset takuut.