Kaukolämpö ja -kylmä

Tarjoamme kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmiin liittyviä palveluja kunnille ja energiayhtiöille, jotka haluavat uudistaa ja kehittää järjestelmäänsä tai rakentaa kokonaan uuden järjestelmän. Palvelumme kattavat hankkeiden kaikki vaiheet kannattavuusselvityksistä ja esisuunnittelusta aina toteutussuunnitteluun, valvontaan sekä järjestelmien käytön tehostamiseen ja jopa koulutukseen saakka.

Olemme olleet mukana toteuttamassa useita kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmä- projekteja Suomen lisäksi läntisessä ja itäisessä Euroopassa sekä Aasiassa. Kokeneet asiantuntijamme auttavat löytämään parhaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan energiaratkaisun.

Osaamisemme ydinalueet

 • yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantolaitokset (CHP)
 • lämpökeskukset
 • kaukolämpöverkkojen mitoitus, suunnittelu ja mallintaminen
 • kaukolämpöakut
 • lämmönjakokeskukset
 • jätelämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämpönä
 • kaukolämpöön liittyvät kansainväliset jälleenrakennushankkeet.

Jälleenrakentaminen

Yksi ydinosaamisalueistamme on olemassa olevien kaukolämpöjärjestelmien uudelleenrakentaminen esimerkiksi Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Kaukolämmön kilpailuasema muihin lämmitysmuotoihin verrattuna heikkenee, kun teknisesti huonokuntoisten verkkojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset kasvavat.

Kaukolämpöjärjestelmien uudelleenrakentamisprojekteja rahoittavat pääasiassa kansainväliset rahoituslaitokset. Ennen rahoituspäätöksiä vaaditaan selvityksiä, jotta rahoituslaitoksen rahat käytetään varmasti mahdollisimman tehokkaasti.

Palvelumme rahoituslaitoksille:

 • nykyisten kaukolämpöjärjestelmien ja toimijan analysointi
 • institutionaalinen analyysi
 • rahoituksen hallinnointi (kunnostamisstrategia sekä rahoitus- ja kannattavuusselvitykset)
 • toteutuksen järjestäminen.