Lämpövoima

Yhtenä maailman johtavista yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten suunnittelijana ja toteuttajana palvelemme koko sähkön ja lämmön arvoketjua. Suunnittelemamme voimalaitokset ovat käyttövarmoja, kustannustehokkaita ja ympäristön huomioon ottavia.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme olleet mukana yli sadassa hankkeessa, yhteiskapasiteetiltaan yli 40 000 MWe.

Kehitämme, suunnittelemme ja toteutamme käyttötarkoitukseensa optimoituja energiatehokkaita ja ympäristön huomioivia uusia lämpövoimalaitoksia, kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisuja sekä olemassa olevien laitosten parannuksia. Lisäksi tarjoamme erilaisia palveluja voimalaitoksien käyttötalouden ja teollisuuden energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.

Ydinosaamisalueitamme ovat:

  • yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto sekä prosessiteollisuudelle että yhdyskunnille
  • kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmät
  • lauhdevoimantuotanto, mukaan lukien ydinvoima, kaasukombit, hiilivoima ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS = Carbon Capture and Storage)
  • kattila- ja polttotekniikka, mukaan lukien pölypoltto, leijupoltto, arinapoltto ja kaasutustekniikat
  • sähkön siirto ja jakelu
  • voimalaitosten ja teollisuuden energia- ja materiaalitehokkuus.
Yli100hanketta

viimeisen vuosikymmenen aikana!