Energiamarkkinat ja -strategiat

Energian liikkeenjohdon konsultointi

Maailman energiamarkkinoilla on meneillään suuria muutoksia ja tulevan kehityksen ennakointi on entistä vaikeampaa, mutta toisaalta aina vain tärkeämpää. Energia-alan edellyttäessä pitkää suunnitteluhorisonttia, toimijoiden on luotava näkemys ja strategia kauas, vaikka tällä hetkellä on vielä epäselvää mm. mitä EU:n ja Suomen energiapolitiikassa tapahtuu vuoden 2020 jälkeen, tai kuinka kivihiilestä luopuminen toteutetaan ilman että valot sammuvat.

Energiamarkkinoilla menestyvät toimijat ovat ennakoineet markkinoiden muutoksia oikein ja tarpeen mukaan mukauttaneet strategiaansa, toimintamallejaan ja toimintojaan. Pöyry tarjoaa asiakkaiden päätösten ja strategian luomisen tueksi riippumatonta neuvonantopalvelua sekä auttaa tarvittaessa muutosten toteutuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Pöyryn asiantuntijoiden syvällinen näkemys energian koko arvoketjusta ja omistautuminen asiakkaan hankkeisiin takaa onnistuneet yhteistyöprojektit. Pöyryn pitkäaikainen ja laaja-alainen kokemus energia-alalta tuo alan parhaat käytännöt asiakkaan projektien ja strategian toteutuksen tueksi. 

Työtä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa kestävän menestyksen aikaansaamiseksi – strategian luomisesta ja toteutuksesta  toiminnan tehostamiseen ja yrityskauppoihin.

70%

70 % Euroopan energia-alan toimijoista on valinnut Pöyryn neuvonantajakseen

Strategia

Yritysten, valtioiden ja järjestöjen edustajilla on yhteinen haaste: kuinka kehittää johdonmukaisia strategioita, jotka toimivat nykypäivän yhä globaalimmassa ja epävakaammassa markkinaympäristössä.

Markkinat

Nykypäivän kiivastahtisilla maailmanlaajuisilla markkinoilla yritysjohto ja julkishallinnon päätöksentekijät pohtivat, kuinka tehdä hyviä ja toiminnan kilpailukykyä ja -tehokkuutta edistäviä päätöksiä.