Yritysvastuu | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Yritysvastuu

Pöyryllä yritysvastuu tarkoittaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun kantamista sekä tiukimpien eettisten sääntöjen noudattamista kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena on, että Pöyryä pidetään edelläkävijänä, joka asettaa odotuksia ja toimii suunnannäyttäjänä yritysten yritysvastuun alalla.

Vuonna 2010 Pöyryn ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointinäkökohdat (ESG: environment, social, governance) koottiin konsernin yritysvastuun periaatteiksi. Periaatteet muodostavat kehyksen, jonka kautta Pöyry sitoutuu yhtiönä ottamaan sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon organisaationsa hallinnointi- ja päätöksentekoprosesseissa.

Pöyryn keskeiset kestävän kehityksen näkökulmat

Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukevat kaikkia kestävän kehityksen osa­alueita tasapainoisesti. Haluamme myös johtaa ja kehittää omaa liiketoimintaamme kestävällä ja vastuullisella tavalla, ja liiketapamme perustuu aina Pöyryn toimintaperiaatteissa määriteltyihin tiukkoihin eettisiin liiketoimintanormeihin. Meillä Pöyryssä on työssämme nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailua rajoittavien käytäntöjen, syrjinnän ja häirinnän suhteen.