Vaatimustenmukaisuus | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuudella (compliance) on tärkeä rooli Pöyryn eettisen toimintaympäristön ja -kulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Compliance-toiminto

Vuodesta 2012 lähtien Pöyryllä on ollut oma vaatimustenmukaisuudesta vastaava toiminto, jota johtaa Chief Compliance Officer. Toiminto tuo puolueetonta näkemystä, ja sen päätehtävät ovat käytäntöjen määrittely, merkittävien asioiden raportointi ylemmälle johdolle ja arviointien suorittaminen.

Compliance-ohjelma

Pöyryn konserninlaajuista Compliance-ohjelmaa ryhdyttiin kehittämään vuonna 2010. Ohjelman keskeinen tavoite on varmistaa

  • sovellettavien lakien, säännösten ja määräysten sekä keskeisten toimintaohjeiden noudattaminen
  • koko konsernin laajuinen luottamuksen, rehellisyyden, lahjomattomuuden ja kunnioituksen kulttuuri
  • toimintaperiaatteiden ja muiden keskeisten toimintaohjeiden kehittäminen, toimeenpano ja arviointi
  • compliance-riskien hallinta ja valvonta
  • complianceen liittyvä koulutus, ohjeistus ja viestintä

Ohjelma perustuu kaikille työntekijöille kommunikoituihin käytäntöihin ja ohjeisiin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Ohjelman yksi keskeinen osa on Pöyryn toimintaohjeisiin (Operating Guidelines) ja toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) liittyvä koulutus.

Yrityksen sisäinen tarkastus on tärkeässä roolissa, jotta compliance-riskit voidaan tunnistaa säännöllisten auditointien yhteydessä. Compliance-riskien tunnistamisen ja valvonnan tueksi otettiin vuoden 2013 alussa käyttöön luottamuksellinen yhteydenottokanava .

Pöyry suhtautuu linjausten rikkomuksiin vakavasti. Valvonta sekä korjaavat ja kurinpidolliset toimenpiteet vaihtelevat tapauksen mukaan koulutuksesta ja mentoroinnista aina erottamiseen saakka.