Liiketoimintarakenne | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

LIIKETOIMINTARAKENNE

Konsernin liiketoimintarakenne

Pöyryn liiketoiminta perustuu neljään segmenttiin:

Pöyry-konsernin emoyhtiö on Pöyry Oyj. Emoyhtiö on vastuussa muun muassa konsernin strategian kehittämisestä ja sen toimeenpanon valvonnasta, rahoituksesta, synergiaetujen toteuttamisesta sekä yleisestä konsernin toiminnan koordinoinnista.

Energia-liiketoimintaryhmä

Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, valvonta- ja projektinhallintapalveluja. Globaalit painopistealueemme ovat vesivoima, lämpövoima, ydinvoima, uusiutuva energia sekä sähkön siirto ja jakelu.

Autamme asiakkaita hallitsemaan resursseja tehokkaasti liiketoiminnan koko elinkaaren ajan hyödyntämällä syvällistä sektoriosaamistamme. Toimitamme uudisrakennus- ja korvausinvestointiprojekteja sekä olemassa oleviin laitoksiin liittyviä palveluita.

Teollisuus-liiketoimintaryhmä

Teollisuus-liiketoimintaryhmä tarjoaa koko investoinnin elinkaaren kattavia teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja toteutuspalveluja prosessiteollisuuden asiakkaille. Painopistealueemme ulottuvat sellu- ja paperiteollisuudesta kemianteollisuuteen ja biojalostukseen. Toimitamme ratkaisuja monimutkaisiin uusinvestointihankkeisiin ja olemassa olevien laitosten uudistamisiin.

Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmä

Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmä muodostuu vahvasta konsultointi- ja suunnittelukokemuksestamme liittyen rautateihin, maanteihin, tunneleihin, ympäristökonsultointiin, veteen sekä jätevesiin.  Tarjoamme infraan, veteen ja ympäristöön liittyviä palveluitamme Pohjois-Euroopassa sekä Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Pöyryn asiantuntijoilla on syvä paikallinen asiantuntemus yhdistettynä globaaliin osaamiseen.

Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä

Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa strategisia neuvonantopalveluja pääoma- ja resurssivaltaisille toimialoille maailmanlaajuisesti. Asiantuntemuksemme perustuu vahvaan markkinatuntemukseen ja kvantitatiivisiin malleihin sekä syvälliseen sektorikohtaisten strategioiden ja teknologioiden ymmärtämiseen.