Hallitus | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2019 päätti, että hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jonas Gustavsson, Stefan Johansson, Jacob Landén ja Martin à Porta. 

Hallituksen jäsenten esittelyt löydät alta.

Jonas Gustavsson

Hallituksen puheenjohtaja

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2019

Päätoimi:
Toimitusjohtaja, ÅF Pöyry AB (publ)

Ammatillinen tausta:

 • Liiketoiminta-alueen johtaja, Sandvik Machining Solutions 2013 -2017 ja Sandvik Materials Technology 2011-2013
 • Useita johtotehtäviä Sandvikilla
 • Operaatioiden johtaja, BRP-­Rotax (Itävalta)
 • Johtotehtäviä Bombardierilla ja ABB:lla

Stefan Johansson

Hallituksen jäsen

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2019

Päätoimi:
Talousjohtaja, ÅF Pöyry AB (publ)

Ammatillinen tausta:

 • Talousjohtaja, Haldex ja Duni
 • Useita tehtäviä ABB-konsernissa

Jacob Landén

Hallituksen jäsen

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2019

Päätoimi:
Lakiasiainjohtaja, ÅF Pöyry AB (publ)

Ammatillinen tausta:

 • Osakas, Advokatfirman Lindberg & Saxon 1990-2008
 • Notaari, Tukhoman alueoikeus 1989-1990

Martin à Porta

Hallituksen jäsen

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2019

Päätoimi:
Management Consulting -divisioonan johtaja, ÅF Pöyry AB (publ) ja toimitusjohtaja, Pöyry Oyj

Ammatillinen tausta:

 • Siemens Building Technologies Europe, toimitusjohtaja 2012-2015
 • Siemens WLL, toimitusjohtaja, Qatar 2010-2012
 • Siemens Building Technologies International Group HQ, useita johtotehtäviä 2005-2010
 • Siemens Building Technologies Ltd., eri tehtäviä liittyen strategiaan ja yrityskauppoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja projektinjohtoon 2001-2004
 • Wetellyou.com AG, toimitusjohtaja ja osaomistaja, Sveitsi/Yhdysvallat 2000-2001
 • Electrowatt Engineering Ltd., useita suunnittelu- ja projektinjohtotehtäviä 1996-2000

Hallituksen kokoonpano

Pöyryn yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenmäärän ja nimittää jäsenet yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen näkemyksen mukaan Martin à Portaa lukuunottamatta kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Martin à Porta on toiminut yhtiön toimitusjohtajan vuodesta 2016. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, mikä on seurausta siitä, että  ÅF Pöyry AB (publ) omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista sekä siitä, että ÅF Pöyry AB (publ)  on käynnistänyt lunastusmenettelyn koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita hankkiakseen kaikki yhtiön osakkeet. 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, jonka mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksella on yleistoimivalta, jonka mukaan hallitus on oikeutettu toimimaan kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan ole määritelty jonkin muun toimielimen toimivaltaan kuuluvaksi. Pöyryn yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen tehtävien asianmukainen hoitaminen sitä edellyttää. Hallitus päättää vuosittaisesta kokousaikataulustaan hyvissä ajoin etukäteen ja ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarvittaessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan hallituksen päätehtäviä lakimääräisten tehtävien lisäksi ovat:

 • yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättäminen
 • strategisten tavoitteiden ja strategisen suunnan hyväksyminen
 • strategisesti tärkeiden tai merkittävien yrityskauppojen hyväksyminen
 • liiketoiminnan valvonta, joka käsittää muun muassa valvontaohjeiden hyväksyminen sekä liiketoimien hyväksyminen yhtiön toimivalta- ja hyväksymispolitiikan ja -matriisin mukaisesti
 • liiketoiminnan organisaatiorakenteen hyväksyminen
 • toimitusjohtajan nimittäminen
 • konsernin johtoryhmän jäsenten ja muiden ylimpään johtoon kuuluvien johtajien nimitysten hyväksyminen
 • talouden valvonta, joka käsittää muun muassa osavuosikatsausten, tilinpäätösten ja konsernitason budjettien hyväksymisen
 • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden vahvistaminen
 • sisäisen tarkastuksen johtajan nimittäminen ja sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden vahvistaminen, ja 
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen ja niiden laatimien raporttien käsitteleminen.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on päättänyt, ettei valiokuntia perusteta. Johtuen siitä, että ÅF Pöyry AB (publ) omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja lunastusmenettely koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että yhtiön osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, yhtiö ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Sellaisista tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaan kuuluvat hallituksen valiokunnille, huolehtii hallitus.  

Katso myös