Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Hallinnointi

Pöyry-konsernin emoyhtiö Pöyry Oyj on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä.  

Pöyryn hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakiin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hal­linnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. 

Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia yhdellä poikkeuksella, joka on selostettu alla. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Poikkeama hallinnointikoodin suosituksesta

Pöyry poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 15 hallituksen valiokuntien jäsenten vähimmäismäärän osalta. Suosituksen 15 mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Pöyryn hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, jotka hallitus on valinnut keskuudestaan.

Hallituksen pieni koko (neljä jäsentä) huomioon ottaen hallitus on päättänyt, että asioiden valmistelu tulee tehokkaimmin hoidettua mikäli kummassakin valiokunnassa on vain kaksi jäsentä. Tämä mahdollistaa sen, että hallituksen jäsenet voivat keskittyä kyseisen valiokunnan työskentelyyn sekä edistää tehokkaita työskentelytapoja ja nopeita päätöksentekomenettelyjä. Hallitus on huolellisesti arvioinut, että valiokuntien jäsenillä on valiokuntien tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallinnointi

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja häntä avustavan konsernin johtoryhmän kesken.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pöyry julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hal­linnointikoodin sisältämiin suosituksiin. Viimeisin ja aikaisemmat selvitykset hallinto- ja ohjeusjärjestelmästä ovat alla.

Katso myös

Linkit Sijoittajat-sivuston muissa osissa sijaitseviin tietoihin, jotka Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan tulee esittää yhtiön internet-sivuilla: