Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Hallinnointi

Pöyry-konsernin emoyhtiö Pöyry Oyj on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä.  

Pöyryn hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakiin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hal­linnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. 

Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia yhdellä poikkeuksella, joka on selostettu alla. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Poikkeamat hallinnointikoodin suosituksista

Johtuen siitä, että ÅF Pöyry AB (publ) omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja lunastusmenettely koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että yhtiön osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, yhtiö ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015.  

Hallinnointi

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja häntä avustavan konsernin johtoryhmän kesken.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pöyry julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hal­linnointikoodin sisältämiin suosituksiin. Viimeisin ja aikaisemmat selvitykset hallinto- ja ohjeusjärjestelmästä ovat alla.

Katso myös

Linkit Sijoittajat-sivuston muissa osissa sijaitseviin tietoihin, jotka Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan tulee esittää yhtiön internet-sivuilla: