Prosessimittaukset

Mittauspalvelut voimalaitoksille ja prosessiteollisuudelle

Pöyryn viimeisin mittaustekniikka, laskentaohjelmat sekä laaja prosessiosaaminen takaavat luotettavat tulokset voima- ja kattilaitosten sekä prosessiteollisuuden mittauksissa ja niihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa.

Tyypillisiä mittauksia ovat mm. höyrykattiloiden, savukaasupuhdistuksen ja höyry- ja kaasuturbiinien takuu- ja kunnonvalvonta, velvoitetarkkailuun kuuluvat päästömittaukset, laitosten esi- ja toteutussuunnitteluun, polttoaine- ja prosessioptimointiin liittyvät mittaukset ja laitosmittausten kalibroinnit

Savukaasupäästöt

Päästömittauspalvelumme muodostaa FINAS–akkreditointipalvelun savu- ja poistokaasu-mittauksiin akkreditoiman testauslaboratorion (T062, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat laadunvarmennusmenettelyt ja mittaukset ajantasaisten SFS-EN ja ISO standardien mukaisesti:

Tuulivoimamittaukset

Tuulivoimahankkeiden kehitys aloitetaan mittauksilla, sillä vain niiden avulla voidaan määritellä tuotantopotentiaali luotettavasti. Käytämme keskeisten suositusten mukaisia menetelmiä, mittauslaitteita ja raportoinnin työkaluja. Monipuolisiin palveluihimme kuuluvat:

Aurinkovoimajärjestelmät (PV)

Tarjoamme säteilymittausten ja teknologisten ratkaisujen suunnittelua sekä järjestelmien suorituskyvyn tarkistusta toimituksen jälkeen. Palveluihimme kuuluvat:

Melumittaukset- ja mallinnukset

 • Teollisuuslaitosten kokonaisvaltaiset meluselvitykset (sisältäen mm. äänilähde- ja
 • immissiomittaukset)
 • Energialaitosten melutakuumittaukset (mm. standardien ISO 3746 ja DIN 45 635
 • mukaan)
 • Ympäristömelumittaukset (mm. ISO 1996-1 ja -2)
 • Tuulivoimatuotannon melumittaukset (äänilähde- ja immissiomittaukset mm. IEC
 • 61400-11)

Takuu- ja kunnonvalvontamittaukset ja prosessioptimointi

Riippumattomana kolmantena osapuolena annamme mittauksiin perustuvan lausunnon esim. höyrykattiloiden, turbiinien ja savukaasun puhdistusjärjestelmien  suunnittelu- ja takuuarvojen täyttymisestä. Samalla takuumittaukset toimivat hyvänä perustana laitoksen käytölle ja kunnossapidolle sekä suorituskyvyn kehittymisen seurannalle.

Höyryturbiinimittauksilla ja niihin liittyvällä vesi-höyrypiirin ja prosessin kokonaistarkastelulla:   

 • Varmistetaan turbiinin kunto, käyttötalous ja turvallinen käyttö
 • Maksimoidaan laitoksen elinikä ja tehokkuus
 • Mallinnetaan turbiiniprosessi
 • Kalibroidaan käyttömittarit  

Yllä mainitut tekijät luovat perusteet korjauspäätöksille ja ajoitukselle.

Kattila- ja puhdistinlaitteiden mittauksilla ja tulosten arvioinnilla:

 • Määritetään kattilan hyötysuhde
 • Tarkistetaan kattilataselaskelmat
 • Arvioidaan puhdistimien suorituskyky ja kemikaalien kulutusmäärä
 • Selvitetään polttoaineen kuivauksen kannattavuus
 • Arvioidaan lämmöntalteenoton kannattavuus (LTO pesurit, KL-eko)
 • Määritetään tulipesän lämpötila ja savukaasun viipymäaika