Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Kaikki projektit

Savilahden kaupunkikehitys­hanke, Kuopio

Kuopion Savilahdesta rakentuu edistyksellinen oppimis-, innovaatio- ja työpaikkakeskittymä, jossa huippuosaaminen yhdistyy viihtyisään asumiseen ja vapaa-aikaan. Savilahti on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista.

Lue lisää

Hietamankosken kalatie

Jotta kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan voimalaitoksen ohi, Vattenfall rakentaa Äänekoskella sijaitsevan Hietamankosken vesivoimalan yhteyteen kalatien. Pöyry teki kalatien rakenne- ja kalliorakennesuunnittelun.

Hietamankosken voimalaitos on teholtaan noin 7 MW ja sen...

Lue lisää

Metsä Fibre Rauman uusi saha

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon Metsä Fibren Rauman sahan esisuunnittelusta.

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon myös Metsä Fibren Rauman sahan esisuunnittelusta. Sahan arvioitu vuotuinen tuotanto tulisi olemaan noin 750 000 kuutiometriä. Uusi teknologia ja datan hyödyntäminen tekisi...

Lue lisää

Metsä Fibre Kemi, uusi biotuotelaitos

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon Metsä Groupiin kuuluvalta Metsä Fibreltä Kemin uuden biotuotetehtaan esisuunnittelusta.

Esisuunnitteluprojektin tavoitteena on luoda edellytykset biotuotetehtaan investointipäätökselle. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi...

Lue lisää

Liperin jäteasema

Pohjois-Karjalan alueella toimivan jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n pienjäteasema Liperin Ylämyllyllä on Suomen ensimmäinen punnitukseen perustuva itsepalveluperiaatteella toimiva jäteasema. Pöyry toimi aseman suunnittelijana.

Pöyryn vastuulla Liperin jäteaseman suunnittelussa oli geotekninen suunnittelu, tie-, katu- ja...

Lue lisää

Kotka Energian lämpökeskusten sammutusjärjes­telmä

Kemikaaliturvallisuusasetuksen 856/2012 mukaisesti vaarallisten kemikaalien varastoinnin tulipalotilanteisiin on varauduttava niin, että toimenpiteet onnettomuustilanteissa on suunniteltu ennakkoon ja tulipaloissa syntyvien sammutusjätevesien talteenotto on...

Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan 95 kilometrin pituisen oikoradan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Pöyryn vastuulla oleva Lohja–Suomusjärvi-osuus...

Lue lisää

Lahden eteläinen kehätie

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Allianssimallilla toteutettava uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin...

Lue lisää

Bolidenin rikastamon tuotannonlaajen­nus

Pöyry on saanut projektinhallinta ja suunnittelupalveluita koskevan toimeksiannon Bolidenin rikastamon tuotannonlaajennukseen Sodankylässä Suomessa.

Boliden osti Pohjois-Suomessa sijaitsevan Kevitsan kupari-nikkelikaivoksen kesäkuussa 2016. Toiminta, joka...

Lue lisää

Finest Bay Area

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Tunnelin avulla maiden välinen matkustusaika lyhenee noin 20 minuuttiin, ja siten rautatietunnelin avulla pääkaupunkiseudusta ja Tallinnasta muodostuisi yhtenäinen metropolialue. Hanke lisää kaupunkien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen...

Lue lisää

Tracegrow, projekti- ja suunnittelukump­pani

Suomalainen cleantech-yritys Tracegrow on valinnut Pöyryn kumppanikseen Tracegrow'n ainutlaatuiseen puhtaaseen teknologiaan liittyviin suunnittelu- ja projektipalveluihin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Tracegrow'n moduuleista koostuvaa teknologia- ja tehdaskonseptia...

Lue lisää

Gasum, biokaasulaitok­sen EPCM-palvelut

Pöyry on saanut Gasum Oy:ltä Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskevan toimeksiannon suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen hallinnan palveluista (EPCM: Engineering, Procurement and Construction Management).

Lue lisää

Globaalit projektit

Katso Pöyryn projekteja muissa maissa ja maanosissa (englanninkielinen)

siirry globaaleille www.poyry.com-sivuillemme