Infra

Ydinjätteen loppusijoitustutkimukset, Posiva

Ydinjätteen loppusijoitustutkimukset, Posiva

Olkiluoto, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Posiva Oy

Tyyppi: Ydinjätteen loppusijoitus

Palvelut: Hydrologian, geofysiikan ja hydrogeokemian tutkimukset, tulosten tulkinta ja mallintaminen, sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyö

Aika: 1980-

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta aloitettiin Suomessa valmistelemaan jo 1980-luvulla. Loppusijoituspaikkaa on etsitty siitä lähtien systemaattisesti ns. vaiheittaisen etenemisen mallilla ”stepwise approach”, joka on nykyään myös Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suositus menettelytavaksi. Kallion ominaisuuksien sekä pohjaveden laadun ja virtausten tunteminen on ensiarvoisen tärkeää loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta.

Osaltaan kallioperätutkimusten avulla paikkavaihtoehtoja on pystytty vertailemaan keskenään ja yksityiskohtaisten paikkatutkimusten jälkeen vuonna 2000 loppusijoituspaikaksi on lopulta valittu Eurajoen Olkiluoto. Tällä paikalla on jatkettu varmentavia tutkimuksia maanpinnalta ja noin 400 metrin kalliosyvyyteen rakennetusta ONKALOsta käsin.

Pöyryn asiantuntijat ovat osallistuneet loppusijoitustutkimusten suunnitteluun, toteutukseen sekä tulosten käsittelyyn ja arviointiin koko hankkeen ajan. Toimeksiantomme ovat liittyneet mm. hydrologian, geofysiikan ja hydrogeokemian tutkimuksiin, tulosten tulkintaan ja mallintamiseen. Olemme olleet mukana myös sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyössä.

Pitkän tutkimusohjelman aikana on jouduttu kehittämään uusia tutkimuslaitteistoja, koska valmiudet esim. kallion vedenjohtavuuden määrittämiseen hoikissa kallionäytekairausrei´issä ovat aiemmin olleet erittäin rajalliset. Pöyry on osallistunut tähän kehitystyöhön merkittävällä panoksella. Insinöörimme ovat yhteistyössä Posivan kanssa kehittäneet ja rakentaneet pohjaveden virtausmittauksiin tarkoitetun laitteiston, joka on nimetty Posiva Flow Log -laitteistoksi. Sitä on kehitetty vuosien mittaan ja tuloksena on kokonainen laiteperhe, joka ulottuu pohjaveden vedenjohtavuusmittauksista paineellisten vesinäytteiden ottamiseen syvältä kalliosta. Kehitystyöstä saatuja teknisiä ratkaisuja on myös voitu hyödyntää geofysikaalisissa tutkimuslaitteiden kehittämisessä, mm. latauspotentiaalimittalaitteessa.