Energia

TuuliWatin tuulivoimapuistot

Tuulen voima valjastetaan taidolla

Projektin tiedot

Tyyppi: Tuulivoiman tuotanto

Asiakas: TuuliWatti

Palvelut: Toteutettavuusselvitykset ja -tutkimukset; tuulimittaukset ja -analyysit; tekninen suunnittelu

Vuosi: 2009-2015

Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö energiantuotannossa on yksi keskeisistä keinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 TuuliWatti Oy on noussut merkittäväksi tuulivoima-alan toimijaksi Suomessa tavoitteenaan rakentaa jopa 1 000 megawattia tuulivoimakapasiteettia. Tavoite pohjautuu visioon, jonka mukaan TuuliWatti haluaa investoida puhtaaseen hajautettuun  energiantuotantoon.

TuuliWatti on toimintansa alusta alkaen hyödyntänyt hankesuunnittelussa Pöyryn tuulivoima-alan asiantuntemusta. TuuliWatti tarvitsee luotettavia analyyseja sijoituspaikkojen tuulisuudesta ja potentiaalisesta energiantuotannosta, optimaalisesta tuulivoimaloiden sijoittelusta sekä tuulipuiston sähköistyksestä ja infrastruktuurista. Lisäksi tarvitaan kustannusarvioita sekä soveltuviin turbiinityyppeihin ja verkkoliityntään liittyvää konsultointia.

TuuliWatin ja Pöyry yhteistyö on ollut hedelmällistä: TuuliWatti on rakentanut jo yli 200 MW tuulivoimakapasiteettia yhteensä kahdeksassa kohteessa. Myös parhaillaan on rakenteilla uusia tuulivoimaloita, ja käynnissä on myös useita suunnitteluhankkeita.