Infra

Turun seudun tekopohjavesihanke

Tekopohjavesi ratkaisi vesiongelmat Turun seudulla

Suomi

Projektin tiedot

Tyyppi: Vedenhankinta, tekopohjavesi

Asiakas: Turun seudun vesi oy

Vuosi: 2000- 2012

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa puhdasta vettä Turun talousalueen 300 000 asukkaalle ja teollisuudelle. Veden lähteenä on käytetty vuosikymmeniä Turun läpi kulkevaa Aurajokea. Turun alueen vesihuollon suurin ongelma on ollut vuosikymmenet veden heikko laatu. Toinen ongelma on ollut veden saatavuus, sillä Aurajoen virtaama on ollut kuivina kausina usein heikko.

Turun vesiongelman ratkaisuksi rakennettiin kattava vedenpuhdistusjärjestelmä tekopohjaveden tuottamiseksi. Veden matka alkaa Kokemäenjoen vedenottamolta Huittisissa, jossa on raakaveden esikäsittelylaitos. Esipuhdistettu vesi pumpataan 30 kilometrin päässä sijaitsevan tekopohjavesilaitokseen, jossa se suodatetaan harjuun kaivettujen imeytysaltaiden avulla. Täältä puhdistettu vesi johdetaan Turun vesilaitokselle, jossa se kloorataan ennen kuin se jaetaan alueen kuluttajille ja teollisuudelle.

"Pitkän ja vaativan projektin hallinta ensimmäisistä suunnitelmista laitosten käyttöönottoon on ollut osoitus Pöyryn kokemuksesta ja vesitoimialan kattavasta hallinnasta. Ympäristövaikutusten minimointi ja arkkitehtuurisuunnittelu on myös onnistunut oikein hyvin", Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo sanoo.

Uuden puhdasvesijärjestelmän tekniikka on vuosikymmenten aikana koeteltua. Turun seudun järjestelmä on poikkeuksellisen suuri sekä veden siirtomäärien osalta että 100 kilometrin pituisen putkiston vuoksi.

Keinotekoinen pohjavesi merkitsee Turun seudun asukkaille ja teollisuudelle puhdasta käyttövettä ympäri vuoden. Suuret vesivarastot takaavat veden saatavuuden myös poikkeustilanteissa.